Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 29.05.2022

 Wniebowstąpienie Pańskie

Dz 1,1-11 Uniósł się w ich obecności w górę
Hbr 9,24-28;10,19-23 Chrystus wszedł do samego nieba
Łk 24,46-53 Jezus został uniesiony do nieba

Ani Apostołowie, ani inni wielcy święci nie usłyszeli od Pana Jezusa, kiedy zostanie przywrócone królestwo Izraela. W czasach poapostolskich w Kościele zaczęto mówić, że to sam Kościół stał się nowym Izraelem i że królestwo jest już tutaj, na ziemi, a w pełni ujawni się na końcu czasów. Do jakiego nieba wstąpił Pan Jezus? Dużo o tym usłyszymy w czytaniu z Listu do Hebrajczyków. Czy to dla ciebie, bracie i siostro, będzie wystarczająca zachęta, aby za tym niebem tęsknić? Czy wciąż będziesz stał przed zasłoną i będziesz próbował odczytać, z czym ci się kojarzy nieczytelny na niej wzór? Może lepiej przyłączyć się do wspólnoty Kościoła, która wielbi i błogosławi Pana Boga, a wtedy zasłona zniknie i zobaczysz niebo.

1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.

2. Dzisiaj procesja wielkanocna   przed mszą św. o godz.9.30, a w przyszłą niedzielę ostatnia już procesja wielkanocna w tym roku przed Mszą  Świętą o godz. 11.00.

3. Wczoraj w bazylice katedralnej w Pelplinie nasz Parafianin Rafał Okroj przyjął święcenia prezbiteratu – Ofiarę Mszy Świętej Prymicyjnej Ks. Neoprezbiter złoży Bogu dzisiaj o godz.14.00 w kolegiacie kartuskiej. W czasie Mszy Świętej Prymicyjnej ofiarę z kolekty ofiarujemy jako nasz dar Ks. Neoprezbiterowi. Serdecznie zapraszamy.

4. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

5. Trwamy na nowennie do  Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego, a od środy czerwcowego.

5. Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu Sercu będziemy oddawali podczas nabożeństw czerwcowych Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa:   

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

6. Pragniemy przypomnieć, że uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Paschalnej Pięćdziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii świętej wielkanocnej. Codziennie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc czynić zadość przykazaniom kościelnym – obowiązkowi raz do roku przystąpienia do spowiedzi świętej i przyjęcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii świętej.

7. W poniedziałek  po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na spotkanie Członków naszego Parafialnego Oddziału Caritas.

8. We wtorek, 31 maja, przypada liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Będziemy wpatrywali się w Maryję, która spieszy do swojej krewnej Elżbiety, będziemy prosili o wrażliwość na potrzeby innych dla wszystkich uczniów Chrystusa.

9. W środę, 1 czerwca, przypada   Dzień Dziecka. Zachęcamy do modlitwy za wszystkie dzieci, aby wzrastały w łasce Bożej, mądrości i były otaczane miłością i troską przez swoich rodziców.

10. W środę na godz.17.00 zapraszamy na nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny,

11. W tym tygodniu dni eucharystyczne:  w czwartek   zapraszamy na godzinę świętą na godz.17.00, w piątek po mszy św. o godz.7.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego,  spowiedź św. od godz.16.00, po Mszy Świętej o godz.16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.18.00.  Chwile adoracji są nie tylko wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jednocześnie próbą odkrywania Bożej obecności pośród codziennych spraw i ludzkich losów. W sobotę – nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 – nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy naszych Chorych z posługą sakramentalną.

12. W przyszłą niedzielę:

  • Suma z liturgią w języku kaszubskim
  • godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich Wspólnot Parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

13. Tradycyjnie zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój na Ukrainie, o ustanie epidemii,  o zakończenie kryzysu na naszej granicy z Białorusią  – codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

14. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru Gościa Niedzielnego” i „Pielgrzyma”.    

15. Msza św. za ++ Siostry z 39 Róży pw. Św. Teresy od Dzieciatka Jezus oraz ++ Księży, którzy posługiwali w naszej Parafii w niedziele o godz.18.00.   

16. Zachęcamy do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Misji, która odbędzie się 31 maja do 1 czerwca do godz.10.00 na parkingu przy Refektarzu. 1 czerwca o godz.11.00 nastąpi odbiór zużytego sprzętu. Przychody  z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, zachęcamy do włączenia się w to szlachetne dzieło.

17. W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Brunon Litwic z ul. Ceynowy i śp. Andrzej Richert z Niemiec, wcześniej mieszkał w Kartuzach przy ul. 3 Maja  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– środa, 1 czerwca – Święty Justyn, (I/II w.), apologeta chrześcijański, męczennik za wiarę;
– piątek, 3 czerwca – Święty Karol Lwanga i jego dwunastu Towarzyszy (XIX w.), męczennicy z Ugandy w Afryce.

Pan Jezus po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i zniknął uczniom sprzed oczu. Nie oznacza to, że nas zostawił. Codziennie daje nam siebie w Komunii Świętej i jest z nami w każdej chwili. Tylko od nas zależy, czy pozwolimy Bogu działać w naszym życiu.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego. Sercu Bożemu i Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy  Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze