Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 05.06.2022

Zesłanie Ducha Świętego 

Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Rz 8,8-17 Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi
J 14,15-16.23b-26 Duch Święty was wszystkiego nauczy

Mimo dwóch tysięcy lat odczytywania Objawienia Osoba Ducha Świętego umyka naszemu poznaniu. W rzeczywistości więcej możemy powiedzieć o działaniu Ducha Świętego niż o Nim samym. Rozpoznajemy Go po Jego uświęcającym działaniu, po darach i charyzmatach. Jezus wprawdzie nadaje Mu imię: Paraklet, które możemy tłumaczyć jako adwokat, pocieszyciel, doradca, pomocnik. Paraklet został wysłany do serc naszych, abyśmy mogli otrzymać nowe życie dzieci Bożych. Natomiast Jego działanie jest podobne do roli duszy w żywym organizmie ludzkim, w którym jest ona źródłem życia i jedności. Otwórzmy nasze serca na żywe i skuteczne Słowo Boże, które zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, a od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.

1. Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej niedzieli. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

2. Dzisiaj ostatnia procesja wielkanocna   przed Mszą  Świętą o godz. 11.00.

3. Pierwsza niedziela czerwca corocznie obchodzona jest także jako Dzień Dziękczynienia. To szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność za wszelkie dary Bożej dobroci. Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

4. Jutro, w poniedziałek – tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Postarajmy się uczestniczyć we Mszy Świętej mimo, że jest to dzień pracy, zachowajmy świąteczny charakter w naszych domach. Msze Święte o godz.7.00, 8.30,  11.00, 16.30  i 18.00.  

5. W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie.  Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.  

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – odpust w Goręczynie – suma o godz. 11.00.

7. Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych:

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

8. W   czwartek, 16 czerwca, w liturgii będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji na ulice naszej Parafii. W tym roku każda parafia kartuska będzie miała swoją Procesję Eucharystyczną.   Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i dla Ukrainy.  Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

9. Msze Święte: o godz.6.30 w kaplicy w szpitalu, 7.00,  8.15, 9.30, 11.00, zaraz po zakończonej procesji i o godz.18.00. Po mszy św. o godz.11.00 wyruszy z kolegiaty procesja – będziemy podążać ulicami: Klasztorna, Wzgórze Wolności, Mickiewicza, Reja, Chmieleńska, Wzgórze Wolności, Plac św. Brunona i Klasztorna. Ołtarze: przy ul. Mickiewicza, przy ul. Chmieleńskiej, przy Kaplicy św. Brunona i przy Centrum Kultury. Przy każdym ołtarzu wysłuchamy okolicznościowego kazania. Dzieci pierwszokomunijne uczestniczą w szatach liturgicznych i idą przed dziewczynkami sypiącymi kwiaty. Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe, ale też i młodsze i starsze zapraszamy do sypania kwiatków.  W tę piękną uroczystość po raz drugi będziemy mogli we wspólnocie wszystkich mieszkańców Kartuz uczcić publicznie Pana Jezusa w Eucharystii wieczorem o godz.19.00 zapraszamy na WIECZÓR CHWAŁY do Parku Solidarności.  

10. Tradycyjnie zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie, o ustanie epidemii i o zakończenie kryzysu na naszej granicy z Białorusią  – codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

11. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym”.

12. Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach informuje, że trwa rekrutacja dzieci do wszystkich klas szkoły podstawowej. Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły i zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. W tym roku oprócz rekrutacji uzupełniającej otwieramy jedną klasę pierwszą i dwie klasy czwarte. Dzień otwarty szkoły odbędzie się w czwartek, 9 czerwca br. od 16.00 do 18.00. Informacje o szkole oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej (www.katolik.kartuzy.pl) oraz na profilu Facebook. Tel. kontaktowy 515 135 661 lub 506 299 471

13. Msza św. za śp. Członkinie z 24 Róży Matek oraz Zmarłych z  ich Rodzin i Zmarłych naszych  Kapłanów w poniedziałek o godz.11.00, Z podziękowaniem za otrzymane i z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla  Sióstr II  Róży Niewiast i Kapłanów naszej Parafii  we wtorek o godz.8.00,  z podziękowaniem za otrzymane  łaski,  z prośbą  o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej   dla 42 Róży Matek i Kapłanów naszej Parafii w środę o godz.8.00,  w intencji Ojca św. , naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  w sobotę o godz.8.00.

14. Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się we wtorek po wieczornej mszy świętej w kościele. Informujemy, że obowiązkowe rekolekcje GPS dla młodzieży odbędą się 10 i 11 czerwca (piątek/sobota) w salkach katechetycznych. Obecność obowiązkowa!

15. Zapraszamy wszystkich Małżonków, pragnących wspólnie pogłębić swoje – i całej rodziny – życie duchowe, na spotkanie naszego parafialnego Kręgu Rodzinnego ruchu Światło-Życie, które odbędzie się dzisiaj 5 czerwca, (w niedzielę Zesłania Ducha Św.), o godzinie 15: 00 w salce katechetycznej. W ramach Ruchu Domowego Kościoła, poprzez wspólną modlitwę, lekturę Pisma Świętego i wzajemne dzielenie się wiarą przeżywaną pod rodzinnym dachem, można znaleźć pomoc w budowaniu chrześcijańskiej rodziny. Nasz parafialny Krąg dopiero się kształtuje, dlatego wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy. Jesteście oczekiwani!

16. W przyszłą niedzielę kolekta na nasze parafialne inwestycje.

17. Grupa Modlitewna św. Ojca Pio w Prokowie i diecezjalny asystent Ks. Kan. Grzegorz Lewandowski zapraszają do udziału w III Kongresie Grup Modlitwy św. O. Pio Diecezji Pelplińskiej w dniu 11 czerwca   do Prokowa, w gablocie znajduje się  program, aby uczestniczyć w Kongresie w pełnym zakresie w kościele jak i w szkole oraz  w poczęstunku należy przed rozpoczęciem Kongresu od godz.9.30 w kruchcie kościoła zakupić ozdobną zapinkę w cenie 20 zł.

18. W minionym czasie odeszła po nagrodę do Pana śp. Teresa Wałaszkowska zd. Jancen  z ul. Słowackiego – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

19. W przyszłą niedzielę 12.06   zapraszamy do udziału w V-tym  Festynie Parafialnym ,,Podaruj  Swe  Serce  – Budujemy Kartuskie Hospicjum”  w tym roku również dla Kartuskiego Hospicjum, Bóg zapłać za składane ofiary do puszek na budowę Kartuskiego Hospicjum.

Program:
11:45   Otwarcie Festynu Starosta/ Burmistrz
12:30  – 13:10 Msza Święta – Przerwa w Festynie
13:10 – 13:30    Dominika Kwiatkowska
13:30 – 13:45  Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Słonuszka ze  Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach
13:45  14:00 Licytacja
14:00 – 14:20 Kapela Kaszubska
14:20  – 14:55 Kabaret Kuńda 
14:55 – licytacja
15:00 – 15:10 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:10  – Licytacja
15:15 – 16:00  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby z Kartuz
16:00 – 17:00  Damian Holecki – Gwiazda Festynu
Atrakcje : Stoiska Kół Gospodyń wiejskich z Kolonii i Staniszewa, Wata Cukrowa, Zjeżdżalnia, Konkurs Foto Budka,  Maskotki,  Gofry Kaszebski Kuch, Chleb ze Smalcem  i ogórkiem, Grochówka, Licytacje, Stoisko z Fantami, Stoisko do pomiaru ciśnienia i cukru we krwi ,Wóz  Strażacki. Zapraszamy serdecznie do udziału.

W tym tygodniu patronują nam:
– środa, 8 czerwca – Święta Jadwiga (1374-1399), królowa, orędowniczka pokoju, patronka życia małżeńskiego i rodzinnego;
– sobota, 11 czerwca – Święty Barnaba (I/II w.), nazywany Apostołem, współpracownik Świętego Pawła, męczennik, orędownik w kłótniach i sporach.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego w sakramencie chrztu, niektórzy również zostali umocnieni darami Ducha w sakramencie bierzmowania. Wszystko po to, aby łatwiej nam było osiągnąć zbawienie. Jednak to od nas zależy, czy pozwolimy Bogu działać w naszej codzienności.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy  Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze