Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.07.2022

 XV Niedziela Zwykła

Pwt 30,10-14 Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości
Kol 1,15-20 Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego
Łk 10,25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Mojżesz mówił do ludu o konieczności słuchania głosu Pana Boga. Właśnie to zalecenie znalazło się jako pierwsze w Mojżeszowym przekazie. Wsłuchiwanie się w głos Boży jest wyrazem miłości do Niego, a także okazywaniem Mu szacunku i uznawaniem Go za autorytet. Dopiero w następnej kolejności jest przestrzeganie przykazań. Słuchanie słów Bożych buduje relację, pogłębia więzi i prowadzi do nieustannej rewizji swojego życia. Uwrażliwia również nasze serce na potrzeby i cierpienia braci i sióstr. Dzięki temu nie możemy przejść obojętnie obok kogoś, kto znalazł się w potrzebie i wymaga pomocy. I w taki sposób zdobywamy świętość, która każe nam wykonywać małe rzeczy z wielką miłością. Pobudźmy swoje serce do uważnego słuchania słów Pana.  

1. W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii, by ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze przerzuca mosty między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy przez odnawianie przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem.

2. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła. W naszych modlitwach pamiętajmy o naszej umiłowanej Ojczyźnie, o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

3. Jutro, w poniedziałek, przypada święto Świętego Benedykta, opata, patrona Europy. Ułożona przez niego reguła zakonna stała się podstawą życia wielu zgromadzeń zakonnych. Jej zasadniczym rysem były słowa: „Módl się i pracuj” (Ora et labora).

4. Jutro także przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to święto państwowe, poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. W naszej modlitwie pragniemy pamiętać o wszystkich ofiarach tego czasu i wypraszać im łaskę życia wiecznego.

5. Zachęcamy  do nabycia nowego nru Pielgrzyma” i „Gościa Niedzielnego”.  

6. W środę Dzień Fatimski. Zapraszamy na różaniec fatimski na godz.17.30, a po Mszy Świętej o godz. 18.00 procesja fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

7. W sobotę 16 dzień miesiąca – po mszy św. o godz.18.00 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

8. W sobotę, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel znana jest nam ze Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza. W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu Słowu i obietnicom.

9. W przyszłą niedzielę odpust w Sianowie. Piesza pielgrzymka wyruszy z kolegiaty o godz. 7.00. Suma o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.  Serdecznie zachęcamy do udziału w Uroczystościach Odpustowych oraz zapraszamy w poniedziałek, 18 lipca, którego liturgii będzie przewodniczyć nasza Parafia – tradycyjnie, jak każdego roku, będzie podstawiony autobus o godz.17.20 przy kolegiacie.

10. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia w spowiednicy.

11. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii oraz o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

12. W przyszłą niedzielę na godz.19.00 na XL Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: „Solo i w duecie” – Karol Hilla – organy i Carlos Pena Montoya – harfa. Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 7 sierpnia.

13. Msza Święta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Księży naszej Parafii oraz Siostry z 40 Róży Matek, Bogumiłę Gizela z okazji 60 Urodzin od 40 Róży Matek  w niedzielę  o godz.8.15, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 11 lipca – Święty Benedykt (480-547), opat, twórca reguły zakonnej benedyktynów, patron Europy;
– wtorek, 12 lipca – Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (ok. 970-1009), biskup i męczennik, misjonarz na terenach Prus;
– środa, 13 lipca – Święci Pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt (I poł. XI w.), życie poświęcili pokucie i surowej ascezie;
– piątek, 15 lipca – Święty Bonawentura (1218-1274), franciszkanin, odnowiciel zakonu, później biskup, doktor Kościoła.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na czas trwających  wakacji, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze