Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.07.2022

 XVII  Niedziela Zwykła

Rdz 18,20-32 Abraham wstawia się za Sodomą
Kol 2,12-14 Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
Łk 11,1-13 Chrystus uczy modlitwy

Modlitwa, praktykowana przez człowieka od najdawniejszych czasów, jest ważnym środkiem i zarazem przejawem życia duchowego. Jej zadaniem jest przemiana serca człowieka, który się modli. Jednym z rodzajów modlitwy prośby jest modlitwa wstawiennicza, która pozostaje zawsze w harmonii z miłosierdziem Bożym. Protoplastą modlitwy wstawienniczej jest Abraham. Oręduje za ludźmi winnymi, którymi są mieszkańcy Sodomy i Gomory. Fakt, że oba miasta zostały zniszczone z powodu braku „sprawiedliwych”, nie umniejsza prawdy, że Abraham chciał przyczynić się do ocalenia wielu ludzi. Podobnie jak Jezus, który nauczył nas najpiękniejszej modlitwy, a w której możemy zwracać się do Ojca w niebie. Słuchając głosu Pana, otwórzmy serca na troskę modlitewną o innych.

1. Każda Msza Święta rozpoczyna się wezwaniem do modlitwy, kierowanym do nas przez celebransa, byśmy do wspólnej intencji dołączyli osobiste, z którymi przyszliśmy. Czy o tym pamiętamy? Czy zabieramy na Eucharystię także osobiste sprawy, by przedstawić je Panu? Jezus może spełnić nasze prośby, przemienić nasze życie, dosłownie dokonać cudu, o ile z pełnym zaufaniem potrafimy złożyć w Jego dłonie to, co czasami określamy jako „niewiele”.  

2. W poniedziałek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

3. Jutro też wspominamy św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Mszy Świętej o godz.18.00  błogosławieństwo pojazdów przed kościołem. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.

4. MIVA Polska zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary – jeśli to możliwe, w wysokości jednego grosza za każdy szczęśliwie przejechany kilometr – na zakup środków transportu dla misjonarzy. Ofiary na ten cel będzie można złożyć w czasie kolekty w poniedziałek o godz.18.00 i do skarbony przy wejściu do spowiednicy.

5. We wtorek w liturgii wspomnienie  Świętych Rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Pismo Święte nie przekazuje o nich żadnych informacji. Tradycja Kościoła wraz z kultem Maryi czci także Rodziców Matki Chrystusa. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych.

6. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia w spowiednicy.

7. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii oraz o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

8. Dzisiaj na godz.19.00 na XL Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: „Solo i w duecie” – Karol Hilla – organy i Carlos Pena Montoya – harfa.Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 7 sierpnia.

9. Wzorem ubiegłych lat, także i w tym roku, wyrusza Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę. Również Grupa Kartuska ma możliwość przyłączyć się do pątników, niosących intencje swoje i swoich najbliższych do tronu Jasnogórskiej Pani. Wspólną wędrówkę rozpoczniemy w piątek 29 lipca Mszą Świętą o godz. 7.00 w kolegiacie, a zakończenie 13 sierpnia. Osoby zainteresowane pielgrzymką proszone są o zgłaszanie się przez formularz internetowy znajdujący się na Facebooku „piesza pielgrzymka na Jasną Górę- Grupa Kaszubska”. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w całości, zachęcamy do odprowadzenia grupy pierwszego dnia ( do Kościerzyny), bądź dołączenia w późniejszych dniach. Zapraszamy  serdecznie do udziału we wspólnym pielgrzymowaniu. Przewodnikiem Grupy Kartuskiej będzie Ks. Tomasz Mizyk – wikariusz Parafii św. Wojciecha w Kartuzach. Zachęcamy do złożenia intencji na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a złożonymi ofiarami pragniemy wesprzeć Pielgrzymów – intencje te polecane będą w czasie Nowenny odmawianej każdego dnia w czasie pielgrzymki. Intencje można składać do skrzynki wystawionej na stoliku przy wyjściu do spowiednicy.

10. Msza Święta  z podziękowaniem za otrzymane łaski w czasie pielgrzymki ADŚ do Radecznicy i Matki Bożej Kębelskiej, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej i św. Antoniego w intencji Uczestników pielgrzymki  w czwartek o godz.18.00. 

11. Prośba Pana Burmistrza:
Ze względu na obowiązujące przepisy krajowe oraz prawa miejscowego Burmistrz Kartuz ponownie  przypomina o obowiązku segregacji odpadów. Wszystkie wytworzone odpady komunalne zbiera się w sposób selektywny. Dotyczy to także cmentarzy, z tą różnicą, że na cmentarzach odpady wystarczy podzielić na dwie frakcje: na odpady „ZMIESZANE” i na „BIOODPADY”. Do „Bioodpadów” zalicza się pozostałości roślinne, niezanieczyszczone innymi materiałami, jak folią, metalami, szkłem, itp., natomiast do odpadów „Zmieszane” tzw. Cmentarnych – całą resztę. Każdy wynoszący odpady na cmentarzu ma obowiązek wyrzucić je do odpowiednio oznaczonych pojemników. Bardzo ważne, aby ze wszystkich odpadów, odzyskać, te, które nadają się do dalszego przetworzenia. Trzeba zacząć od wydzielenia z odpadów frakcji bio, z której może powstać kompost. W interesie nas wszystkich jest, aby odpady były dobrze segregowane i żeby było ich jak najmniej. Od lipca tego roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r., poz.5460), zarządzający cmentarzami będą ponosić opłaty związane z zagospodarowaniem odebranych przez Gminę odpadów. Wysokość kosztów jest uzależniona od ilości wytworzonych odpadów. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć ilość odpadów i zapewnić im właściwe zagospodarowanie. Niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzach, spowoduje, że na prowadzących cmentarze mogą zostać naliczone podwyższone opłaty stanowiące trzykrotność stawki podstawowej. Aby tego uniknąć wszyscy musimy sumiennie segregować odpady. Prosi się zatem, aby osoby odwiedzające cmentarze zastosowały się do wymogu segregacji odpadów, zgodnie z przedstawionymi wyżej wskazaniami.

12. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i „Pielgrzyma”.

13. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Bogumiła Labun  z ul. Mickiewicza, śp. Zdzisław Bladowski z ul. Prokowskiej i śp. Ryszard Cyperski z ul. Prokowskiej, a pogrzeb śp. Kazimierza Went z Os. Wybickiego w poniedziałek o godz.10.00 w kościele św. Wojciecha, wcześniej o godz.9.15 różaniec  w kościele  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

 W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 25 lipca – Święty Jakub Apostoł, nazywany Większym lub Starszym, brat Świętego Jana, pierwszy męczennik z grona Dwunastu;
– poniedziałek, 25 lipca – Święty Krzysztof  (III w.), męczennik, patron kierowców i podróżujących;
– wtorek, 26 lipca – Świeci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny;
– piątek, 29 lipca – Święta Marta, Maria i Łazarz, święte rodzeństwo z Betanii, o których Święty Jan w Ewangelii mówi, że Pan Jezus ich kochał, był z nimi zaprzyjaźniony.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na czas trwających  wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu. 

Wasi Duszpasterze