Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 28.08.2022

XXII  Niedziela Zwykła

Pwt 4,1-2.6-8 Wezwanie do zachowania przykazań
Jk 1,17-18.21b-22.27 Wprowadzać słowo w czyn
Mk 1-8a.14-15.21-23 Prawo Boże a zwyczaje

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli stawia przed nami pytanie: gdzie tak naprawdę jest nasze serce, czy na pewno jest przy Bogu? Księga Powtórzonego Prawa przypomina, że przykazania Boże zostały dane człowiekowi po to, by wskazywały mu drogę do szczęścia. Mądrość jest darem Bożym, słowem, które trzeba wprowadzać w czyn, jak zauważa w swoim Liście Święty Jakub. Ewangelia przywołuje spotkanie, w którym biorą udział Pan Jezus i Jego uczniowie oraz faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ci ostatni mają pretensje do Pana Jezusa, że Jego uczniowie nie przestrzegają tradycyjnego rytuału obmycia przed posiłkiem. Są tak skupieni na sprawach formalnych, że tracą z oczu najważniejsze: samego Boga i istotę prawa, które ma służyć człowiekowi, a nie być ponad nim. Słuchając Słowa Bożego, przylgnijmy sercem do Bożego prawa miłości.

1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie Słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.

2. Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie, także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.

3. Jutro, 29 sierpnia, w liturgii będziemy wspominali Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Za wierność Bogu i Jego prawu został zamordowany na rozkaz króla Heroda. Tym samym stał się kolejnym prorokiem, który oddał życie, będąc głosicielem Bożej prawdy.

4. W środę 31 sierpnia będziemy obchodzić 42. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zakończyły strajki i rozpoczęły proces przebudowy naszego państwa. Żyliśmy ideałami solidarności, prawdy, wolności. Dziś warto zadać sobie pytanie, co w naszych sercach zostało z etosu Solidarności tamtych lat.

5. W czwartek będziemy obchodzić 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na wszystkich frontach. Otoczmy modlitwą także tych, którzy po jej zakończeniu walczyli o suwerenność i niepodległość Polski i złożyli ofiarę swojego życia jako więźniowie polityczni, a których próbowano wymazać z historii.

6. 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży.  

7. W czwartek więc, Msza Święta na rozpoczęcie tego roku ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, asystencję Ducha Świętego na czas edukacji i wszelkie potrzebne łaski dla wychowawców, nauczycieli i rodziców zostanie odprawiona w naszym kościele w czwartek o godzinie 8.00. Na wspólną modlitwę wychowawców, a także pracowników administracji szkoły, gdyż nowy rok powinno się rozpocząć z Panem Bogiem. 

8. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii oraz o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

9. W tym tygodniu dni eucharystyczne:

  • w czwartek   Bractwo Przemienienia Pańskiego zaprasza do wspólnego śpiewu Godzinek o Przemienieniu Pańskim na godz.17.00, 
  • zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia w spowiednicy.
  • w piątek po mszy św. o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, spowiedź od godz.16.00, o godz.16.30 Msza  Święta po której adoracja Najświętszego Sakramentu do rozpoczęcia Mszy Świętej o godz.18.00.
  • W sobotę – nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 – nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę  odwiedzimy  Chorych   z posługą sakramentalną.  

10. W przyszłą niedzielę:

  • Suma z liturgią w języku kaszubskim
  • godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

11. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” oraz jest jeszcze aktualny „Pielgrzym”.

12. W minionym tygodniu odeszli  po nagrodę do Pana śp. Helena Kwidzińska z Nowego Osiedla i śp. Tadeusz Żurek z ul. Mściwoja II  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu… 

13. Msza Święta o zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Sióstr 4 Róży Niewiast, ich Rodzin i Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.8.00, za +Eugeniusza Stoltmann ofiarowana od Sąsiadów w środę o godz.18.00.

14. Przypominamy o zaproszeniu Apostolstwa Dobrej Śmierci do udziału w dwudniowej pielgrzymce do Częstochowy w środę i czwartek 14 i 15 września. O godz.7.00 Msza Święta w kolegiacie i wyjazd do Pelplina, tam zwiedzanie Katedry, ogrodów oraz Muzeum Diecezjalnego, następnie około południa udamy się w dalszą drogę do Częstochowy; nocleg w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, w czwartek: 6.00 odsłonięcie Cudownego Obrazu i Msza Święta, 8.00 śniadanie, ok.13.00 wyjazd z Częstochowy. Koszt 290 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w biurze parafialnym.

W tym tygodniu patronuje nam:
– 3 IX – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież, wybitny teolog i reformator, doktor Kościoła.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  dzieci i młodzież na nowy rok szkolny, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu. 

Wasi  Duszpasterze