X

XIII Niedziela Zwykła

Mdr 1,13-15; 2,23-24 Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
2 Kor 8,7.9.13-15 Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi
Mk 5,21-43 (krótsza: Mk 5,21-24.35b-43) Wskrzeszenie córki Jaira

Słowo Boże, przeznaczone na dzisiejszą niedzielę, mówi o ludzkim zmaganiu z trudnościami i przeciwnościami. Księga Mądrości przypomina, że człowiek jest stworzony do nieśmiertelności i wieczności. Ewangelia opisuje wskrzeszenie córki Jaira. Natomiast drugie czytanie, z Listu Świętego Pawła do Koryntian, mówi o potrzebie dzielenia się posiadanymi dobrami. Wskazuje na Syna Bożego, który zechciał przyjąć człowieczeństwo, aby być bliżej nas i ubogacić nas swym ubóstwem. Abyśmy słuchali Bożego głosu, szli za nim i szczerze, z radością miłowali naszych braci, wysłuchajmy słowa Bożego.

1. Serdecznie pozdrawiamy Wszystkich Parafian i miłych Gości, spędzających wakacje na kaszubskiej ziemi. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

2. Kończy się czerwiec – ostatnie nabożeństwa czerwcowe w poniedziałek, wtorek i środę po Mszy Świętej wieczornej, natomiast lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą możemy odnaleźć w modlitewnikach lub w internecie.

3. We wtorek, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze Święte w tym dniu o godz.7.00, 8.30, 11.00 i 18.00. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Kolekta w tym dniu na Stolice Apostolską.

4. W sobotę przypada święto św. Tomasza Apostoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, wielu miast, w tym Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.

5. ODWOŁANIE DYSPENSY - DEKRET BISKUPA PELPLŃSKIEGO
Biorąc pod uwagę zniesienie przez władze państwowe części ograniczeń, dotyczących liczby uczestników zgromadzeń religijnych oraz decyzję biskupów polskich zgromadzonych 11 czerwca 2021 r. na Zebraniu Plenarnym KEP, z dniem 23 czerwca 2021 r. odwołuję dyspensę, udzieloną 29 maja 2020 r. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
Łączę pasterskie błogosławieństwo.

+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

6. Zapraszamy na Różaniec Błagalny i litanię do św. Józefa o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

7. Od lipca nie będzie już dodatkowych Mszy Świętych w niedziele o godz.13.30, natomiast w dalszym ciągu sakramentu Chrztu Świętego udzielamy po uprzednim ustaleniu daty i godziny z rodzicami, nie będzie do odwołania uroczystego udzielania tego sakramentu w czasie Mszy Świętej. Przypominamy również o obowiązku noszenia w kościele masek zakrywających usta i nos.

8. Są jeszcze wolne miejsca w pielgrzymce Apostolstwa Dobrej Śmierci w dniach: 6-8 lipca 2021 do Sandomierza, Kalwarii Pacławskiej i św. Krzyża. Koszt: 520 zł. Zapisy w biurze parafialnym. Serdecznie zachęcamy do udziału.

9. Msza Święta pogrzebowa za śp. Witolda Sternik z Niemiec, a wcześniej mieszkającego w Kartuzach na Nowym Osiedlu w czwartek o godz.10.00 w kolegiacie, różaniec w kościele o godz.9.15 – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma” i „Gościa Niedzielnego”.

11. W tym tygodniu dni eucharystyczne: w pierwszy czwartek zapraszamy na godz.17.00 na Godzinę Świętą, w piątek po mszy św. o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec błagalny. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, szczególnie zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. i młodzież przygotowującą się do bierzmowania; o godz.16.30 msza św. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy Chorych z posługą sakramentalną.

12. W przyszłą niedzielę:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

13. W przyszłą niedzielę na godz.19.00 na inaugurację XXIX Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Roman Perucki – organy i Maria Perucka – skrzypce. Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 18 lipca.

14. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę. Spotkanie organizacyjne w czwartek 22 lipca po Mszy Świętej o godz.18.00.

15. Msza św z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Członkiń 4 Róży Niewiast, ich Rodzin i Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej Pielgrzymującej dla Rodzin z Nowego Osiedla i Os. XX Lecia i Kapłanów naszej Parafii w środę o godz.8.00, o Boże błog. dla Kapłanów pracujących w naszej Parafii ofiarowana od 26 Róży Matek w niedzielę o godz.9.30.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
w poniedziałek 28 czerwca – św. Ireneusz (†ok. 202), biskup Lyonu, męczennik;
– we wtorek 29 czerwca – święci apostołowie Piotr (†ok. 64), pierwszy papież, i Paweł (†ok. 67), nazywany Apostołem Narodów;
– w sobotę 3 lipca – św. Tomasz Apostoł (†67), według tradycji zaniósł wiarę do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy głębokiej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Wszystkich, którzy rozpoczęli wakacje, polecamy opiece Matki Bożej. Zachęcamy do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominamy, że nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga. Modlimy się o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Niech Bóg błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia - Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze