Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 13.02.2022

VI Niedziela Zwykła

Jr 17,5-8 Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu
1 Kor 15,12.16-20 Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary
Łk 6,17.20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Prorok Jeremiasz wskazuje na znak Bożego błogosławieństwa, którym jest pokój, nadzieja w trudnych sytuacjach i sensowne życie. To znaki, które potwierdzają, że idziemy w dobrym kierunku. Natomiast bezmyślna egzystencja bez pamięci o Bogu kończy się klęską. Nie zawsze jednak uświadamiamy sobie to od razu, nieraz potrzeba przejść długą drogę, pełną przeszkód i niepowodzeń. Tak więc szczęście osiąga ten, kto zaufa Bogu i w Nim złoży całą swoją nadzieję. Dzięki temu będzie wolny od wizji, która pozwala mu urządzić się wygodnie, być samowystarczalnym i zagłuszyć w sobie pragnienie nieba. Wsłuchajmy się w Słowo Boże, które pomoże nam oddzielić chwilowy komfort od prawdziwego szczęścia.

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby . świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

3. Jutro świętego Walentego – Patrona Zakochanych – zapraszamy na „Sianowskie Walentynki”: godz.17.30 – różaniec, godz.18.00 – Msza Święta z homilią dla zakochanych i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, godz.19.00 – konferencja pt.: „Maryja Wychowawczyni Pięknej Miłości”, adoracja Najświętszego Sakramentu i kawa w domu pielgrzyma. Zapraszamy do udziału zakochanych w Bogu i Matce Bożej Sianowskiej.

4. W środę 16-ty dzień miesiąca, zapraszamy po mszy św. wieczornej na nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

5. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism religijnych.

6. Msza Święta za + Ewę Reschke od Pracowników Parafii i Wolontariuszy w poniedziałek o godz.8.00, za +Mieczysława Baranowskiego od VIII Róży Ojców we wtorek o godz.7.00, za + Ewę Reschke od Sąsiadów we wtorek o godz.8.00, za +Siostrę Helenę Bronk z okazji 90 ziemskich urodzin ofiarowana od 40 Róży Matek w środę o godz.18.00, w intencji Wspólnoty Sychar w piątek o godz.18.00, w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00 o zdrowie i Boże błog. dla Członkiń 26 Róży Matek w niedzielę o godz.9.30.

7. Tradycyjnie zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, o zakończenie kryzysu na naszej granicy z Białorusią oraz o pokój między Rosją i Ukrainą – codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

8. W przyszłą niedzielę na prośbę naszego ks. Biskupa Ryszarda specjalna kolekta na pokrycie kosztów remontu gmachu seminarium duchownego w Pelplinie.

9. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Irena Nowak z Osiedla XX Lecia, śp. Cecylia Kuptz z ul. B. Prusa, śp. Andrzej Klęp z ul. Mściwoja II, śp. Janina Walaszkowska z Osiedla XX Lecia, śp. Elżbieta Rosołowska z Osiedla Zielone Wzgórze i śp. Gertruda Marszałkowska zd. Stark z Gdańska, a pogrzeb śp. Janiny Mamińskiej z Tczewa w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie, różaniec w kościele o godz.12.15, śp. Zbigniewa Skurczyńskiego z Gdyni we wtorek o godz.13.00 w kolegiacie, różaniec o godz.12.15 w kościele – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 14 lutego – Święty Cyryl (826-869), mnich i Święty Metody (815/820-885) biskup, apostołowie Słowian, współpatroni Europy.

Kiedy zastanawiamy się, co oznacza określenie „ubogi”, myślimy, że chodzi o człowieka, który nie ma pieniędzy. W Piśmie Świętym „ubogi” to człowiek, który wszystko czego potrzebuje, znajduje „u Boga”. Mieć wszystko u Pana Boga – to jest źródło prawdziwego szczęścia.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze

.