X

XV Niedziela Zwykła

Am 7,12-15 Misja proroka
Ef 1,3-14 (krótsze: Ef 1,3-10) Bóg wybrał nas w Chrystusie
Mk 6,7-13 Rozesłanie Dwunastu

Liturgia słowa chce nam przypomnieć, że jesteśmy dla Pana Boga ważni, ponieważ nas stworzył, kocha nas i zależy Mu na naszym szczęściu. Dlatego posyła wciąż do nas ludzi, którzy mówią w Jego imieniu, chociaż nie zawsze chcemy ich słuchać, jak przypomni nam to dziś Księga Proroka Amosa. Dał nam swojego Syna, w którym możemy odzyskać swoje pierwotne piękno przez oczyszczenie z grzechów i bogactwo Bożej łaski, co podkreśla Święty Paweł Apostoł w Liście do Efezjan. Pan Jezus posłał Apostołów, żeby mogli czynić znaki, uwalniali nas od złych duchów i uzdrawiali, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia. Słuchając teraz Słowa Bożego, pozwólmy mu poprowadzić się na spotkanie z Panem, już tu i teraz.

1. W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii, by ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze przerzuca mosty między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy przez odnawianie przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem.

2. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła. W naszych modlitwach pamiętajmy o naszej umiłowanej Ojczyźnie, o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

3. W naszej historii są różne, często bardzo bolesne, karty. Dziś przeżywamy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej – święto państwowe poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Módlmy się za tych, którzy ponieśli śmierć, oraz o to, żeby już nigdy nie doszło do podobnej zbrodni.

4. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma” i „Gościa Niedzielnego”.

5. We wtorek Dzień Fatimski. Zapraszamy na różaniec fatimski na godz.17.30, a po mszy św. o godz. 18.00 procesja fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

6. W piątek 16 dzień miesiąca – po mszy św. o godz.18.00 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

7. Zapraszamy na Różaniec Błagalny i Litanię do św. Józefa o ustanie epidemii i z prośbą o zdrowie dla chorych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

8. Przypominamy również o obowiązku noszenia w kościele masek zakrywających usta i nos.

9. W piątek, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel znana jest nam ze Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza. W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu Słowu i obietnicom.

10. W przyszłą niedzielę odpust w Sianowie. Piesza pielgrzymka wyruszy z kolegiaty o godz.7.00. Suma o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Serdecznie zachęcamy do udziału w Uroczystościach Odpustowych oraz zapraszamy w poniedziałek, 19 lipca, którego liturgii będzie przewodniczyć nasza Parafia - tradycyjnie, jak każdego roku, będzie podstawiony autobus o godz.17.20 przy kolegiacie.

11. W przyszłą niedzielę na godz.19.00 na kolejny koncert w ramach XXXIX Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Stanisław Maryjewski – organy i Agnieszka Kurowska-Janecka – sopran. Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 1 sierpnia.

12. Msza św z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Rodzin 30 Róży Matek w poniedziałek o godz.7.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Członków Róży pw. Św. Łukasza, ich Rodzin i Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego, zdrowie dla Członków i ich Rodzin I Róży Ojców i Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.18.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

13. W minionym tygodniu odeszły po nagrodę do Pana śp. Gerda Bielicka z Placu św. Brunona i śp. Irena Walkusz z ul. Os. XX Lecia – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a naszych wszystkich Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

14. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 12 lipca – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup, męczennik;
– we wtorek 13 lipca – święci pustelnicy Andrzej Świerad (†ok. 1030) i Benedykt (†ok. 1033), wiedli pustelnicze życie na terenie Węgier;
– w czwartek 15 lipca – św. Bonawentura (ok. 1217-1274), biskup i doktor Kościoła;
– w piątek 16 lipca – Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, nazywana Matką Bożą Szkaplerzną

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na czas trwających wakacji, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze