Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 16.04.2023

 II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

I Czytanie Dz 2,42-47 – Dzięki trwaniu we wspólnocie i na modlitwie dzieją się rzeczy niesamowite: cuda i powiększanie grona zbawionych.
II Czytanie 1 P 1,3-9 – Jedynym naszym celem jest zbawienie, do którego jesteśmy na nowo zrodzeni przez Jezusa Chrystusa. Jego dziedzictwo jest niezniszczalne i daje nadzieję.
Ewangelia J 20,19-30 – Wspólnota uczniów spotyka Jezusa, który przychodzi i zwiastuje pokój. Tomasz nie wierzy świadectwu swojej wspólnoty. A kiedy Jezus znów przychodzi do braci, mówi, że błogosławieni, czyli szczęśliwi, są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My także powinniśmy ufać, że On przychodzi do nas – swoich uczniów.

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Wyjątkowość dzisiejszego Święta oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Jeszcze raz składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie i dziękujemy za wszelkie przekazane życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

3. Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

4. Dzisiaj – 16-ty dzień miesiąca – po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła  w Kaplicy św. Brunona i św. Jana Pawła II.

5. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. Temu służą parafialne zespoły charytatywne czy Szkolne Koła Caritas. Ofiary składane dzisiaj do puszek przed kościołem są przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji. Bóg zapłać za złożone ofiary.

6. Dzisiaj procesja wielkanocna przed Mszą Świętą o godz.8.15, a w przyszłą niedzielę  przed Mszą Świętą o godz.9.30

7. Zapraszamy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na spotkanie w kościele: w czwartek na godz.16.00 – dzieci klas:  IIIA i IIIB  Szk. Podst. Nr 2,  a w piątek na godz. 16.00 – dzieci klasy III C ze Szk. Podst. Nr 2, ze Szkoły Podst. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej, Żukowa i z Łapalic. Obecność obowiązkowa. Przypominamy, że uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii będzie w sobotę 20 maja o godz.10.00 -klasa: IIIA i IIIB ze Szk. Podst. Nr 2, a o godz.12.30 – klasa IIIC ze Szk. Podst. Nr 2  i dzieci ze Szkoły Podst. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej, Żukowa i z Łapalic. Prosimy o modlitwę w intencji dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi Świętej i I Komunii Świętej oraz ich Rodzin.

8. Przyszła, trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.

9. We wtorek w salkach katechetycznych po Mszy świętej wieczornej do około godz. 20:00 spotkanie wspólnotowe dla młodych. Zapraszamy zwłaszcza młodzież po przyjęciu sakramentu bierzmowania i przygotowującą się do przyjęcia tego sakramentu. 

10. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

11. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30. 

12. Msze Święte: o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla wieloletniego współpracownika, kolegi i przyjaciela +Edwina Treder – od pracowników Ośrodka Szkolenia Kierowców „Filip” w piątek o godz.7.00. w intencji Wspólnoty Sychar w piątek o godz.18.00. 

13, W przyszłą niedzielę  będą do puszek zbierane ofiary przed kościołami naszego Powiatu Kartuskiego POLA NADZIEI –  na wyposażenie Kartuskiego Hospicjum. Szczegóły tego dnia na plakacie w gablocie ogłoszeniowej.

14. Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolekty w I święto Wielkanocy na cele inwestycyjne, które wyniosły 11146, 13 euro, 5 funtów i 40 pence.

15. Serdecznie zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: jest nowy nr: „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”, Małego Gościa” i innych czasopism.

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Bożego miłosierdzia. Bardzo często surowo oceniamy samych siebie czy drugiego człowieka i jego czyny. Pan Bóg uczy nas patrzenia z miłością i dzielenia się tym, czego sami od Zbawiciela doświadczamy.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli – święta Bożego Miłosierdzia. Matce Bożej,   Królowej  Niebieskiej  polecamy wszystkich  Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze