Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.05.2023

VI  Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Dz 8,5-8.14-17 – Posługa chrześcijan na wielu krańcach świata spotyka się z wyraźnym odzewem i przyjęciem Ducha Bożego, o którego modli się wspólnota.
II Czytanie 1 P 3,15-18 – Święty Piotr mówi, by być zawsze gotowym, aby bronić Chrystusa-Nadziei. To może kogoś przybliżyć do Jezusa, bo On umarł właśnie za niesprawiedliwych i został powołany do życia Duchem.
Ewangelia J 14,15-21 – Jezus zapowiada Ducha Świętego dla swoich uczniów, który będzie Pocieszycielem i pomoże w obronie wiary, w potrzebie. Jezus mówi, że zachowywanie Przykazań jest przykładem miłowania Go.

1.Dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu.

2.W sobotę nasza Uroczystość I Komunii Świętej. Zapraszamy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na  spotkanie: we wtorek na godz.16.00 – dzieci klas:  IIIA i IIIB  Szk. Podst. Nr 2,  a w środę na godz. 16.00 – dzieci klasy III C ze Szk. Podst. Nr 2, ze Szkoły Podst. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic, natomiast uroczysta Pierwsza Spowiedź Święta w czwartek na godz.16.00 – kl. IIIA i kl. IIIB S.P. Nr2,  w piątek na godz. 16.00 – kl. IIIC S.P. Nr 2, dzieci ze S.P. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic.  Dzieci na spowiedź świętą przychodzą odświętnie ubrane ze świecami z Chrztu Świętego i książeczkami wraz z Rodzicami. Przypominamy, że uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii będzie w sobotę 20 maja o godz.10.00 -klasa: IIIA i IIIB ze Szk. Podst. Nr 2, a o godz.12.30 – klasa IIIC ze Szk. Podst. Nr 2  i dzieci ze Szkoły Podst. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic. Prosimy o modlitwę w intencji dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi Świętej i I Komunii Świętej oraz ich Rodzin, zachęcamy także członków Rodzin o skorzystanie  z Sakramentu Bożego Miłosierdzia, aby wraz z dziećmi przystąpić do Stołu Pańskiego w tak ważnym dla nich dniu. 

3.W niedzielę dzieci I Komunijne z Rodzinami zapraszamy na Msze Święte: I Grupa na godz.11.00, II Grupa na godz.12.30. 

4.Po południu w niedzielę zapraszamy wszystkie dzieci I Komunijne wraz z Rodzinami na nabożeństwo majowe i dziękczynne, po którym dzieci otrzymają pamiątkowe obrazki.

5.Od poniedziałku do piątku włącznie dzieci będą uczestniczyć w Mszach Świętych  o godz. 18.00 – oprócz wtorku, w tym dniu wszystkie dzieci z Rodzicami i Rodzinami zapraszamy do Sianowa na godz.19.00 – dzieci zajmują miejsca w ławkach wraz z rodzicami. Serdecznie zachęcamy do udziału i modlitwy w intencji naszych dzieci, rodziców i naszych rodzin.

6.Dzieci przyjęte do I Komunii św. w ubiegłym roku zapraszamy na Mszę Świętą  dziękczynną z okazji I rocznicy – we wtorek 16 maja na godz.18.00.  

7.Od  poniedziałku, 15 maja, przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. Nabożeństwa i procesje błagalne o urodzaje i za kraje głodujące: we wtorek w Łapalicach przy krzyżu o godz.17.30 Msza Święta z nabożeństwem błagalnym i obrzęd błogosławieństwa pól, a w poniedziałek i środę w kolegiacie przed mszą św. o godz.18.00 procesje błagalne o urodzaje

8.Ww wtorek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.

9.Również we wtorek 16-ty dzień miesiąca, w łączności z majowym nabożeństwem ofiarujemy się Bogu za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, który uczył nas zawierzenia przez Maryję.

10. W czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu. 

11.Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30. 

12.Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

13.We wtorek w salkach katechetycznych po Mszy świętej wieczornej do około godz. 20:00 spotkanie wspólnotowe dla młodych. Zapraszamy zwłaszcza młodzież po przyjęciu sakramentu bierzmowania i przygotowującą się do przyjęcia tego sakramentu. 

14.Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.17.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

15. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

16. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy w łączności z nabożeństwem majowym.

17.  Dzisiaj procesja wielkanocna z niedzielnym pokropieniem przed mszą św. o godz. 18.00, a w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz. 8.15.

18.Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma”  i „Misyjnych Dróg”.

19.Msze Święte: Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z  prośba o dalsze Boże błog. i opiekę  Matki Bożej dla Członkini Zofii Kaczmarek i jej Rodziny z okazji 55 Urodzin od 40 Róży Matek w poniedziałek o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Członków 8 Róży Ojców, ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii we wtorek o godz.8.00, o nowe powołania kapłańskie i misyjne dla naszej Parafii, Diecezji oraz za Zmarłych Misjonarzy – intencja 45 Róży Matek w czwartek o godz.8.00,  w intencji wspólnoty Sychar w piątek o godz.18.00, w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00, o  Boże błog. dla Członkiń 24 Róży Matek,  Ich Rodzin i naszych Kapłanów w niedzielę o godz.11.00.

20. Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na koncert z cyklu: Z KLASYKĄ PRZEZ POLSKĘ. Tym razem zawita do nas Antonio Vivaldi z Czterema Porami Roku – a dokładniej, wystąpią: Lilianna Stawarz – klawesyn oraz Marcin Zdunik – wiolonczela. 20 maja o godz. 17.00 w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach przy ul. Kościerskiej. Wstęp bezpłatny.

21.W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Anna Kitowska z Os. XX Lecia i śp. Waldemar Bach z Brodnicy Dolnej –– bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze