Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 21.05.2023

Wniebowstąpienie Pańskie

I Czytanie 1,1-11 – Wniebowstąpienie wywołuje zaskoczenie w uczniach, którzy uporczywie patrzą w niebo. To nie jest stan, do którego powołuje nas Chrystus, bo On przecież pragnie, abyśmy czynnie oczekiwali na Jego powtórne przyjście.
II Czytanie Ef 1,17-23 – Jezus królujący jest Głową Kościoła, który został tu, na ziemi i oczekuje Jego przyjścia, który ma misję, gdyż każdy z wiernych otrzymał Ducha.
Ewangelia Mt 28,16-20 – Niektórzy uczniowie stojący przed Jezusem nadal wątpią (można wątpić, będąc przy Jezusie!). On jednak, niezależnie czy jesteś wątpiący, czy wierzący, udziela władzy i obiecuje, że będzie z nami aż do skończenia świata. 

1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.

2. Wczoraj odbyła się nasza Parafialna Uroczystość I Komunii św.  Dzisiaj, w niedzielę,  Msze Święte dla dzieci I Komunijnych, rodziców i ich rodzin:  na godz.11.00 zapraszamy dzieci z Grupy pierwszej, a na godz.12.30 dzieci  z Grupy drugiej. Dzieci zajmują miejsca w ławkach z rodzicami. Po południu  dzisiaj zapraszamy na nabożeństwo majowe i dziękczynne na godz.16.30 wszystkie dzieci z Rodzinami. Po nabożeństwie dzieci otrzymają pamiątkowe obrazki. Od poniedziałku do piątku włącznie dzieci będą uczestniczyć we mszach św. o godz. 18.00 – oprócz wtorku, w tym dniu wszystkie dzieci z Rodzicami i Rodzinami zapraszamy do Sianowa, msza św. o godz.19.00 – dzieci zajmują miejsca w ławkach wraz z rodzicami. Serdecznie zachęcamy do udziału i modlitwy w intencji naszych dzieci, rodziców i naszych rodzin.

3. Dzisiaj procesja wielkanocna   przed mszą św. o godz.8.15, a w przyszłą niedzielę ostatnia już procesja wielkanocna w tym roku przed Mszą  Świętą o godz. 9.30.

4. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.17.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

5. Trwamy na nowennie do  Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.  

6. W środę, 24 maja, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Na prośbę papieża Benedykta XVI jest to Dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach. Przez wstawiennictwo Matki Zbawiciela będziemy prosić Boga w intencji chrześcijan w Chinach, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, a także aby mogli swobodnie wyznawać wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

7. W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. Zapraszamy na Msze Święte. Będziemy modlić się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego.

8. Pragniemy przypomnieć, że uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Paschalnej Pięćdziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii świętej wielkanocnej. Codziennie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc czynić zadość przykazaniom kościelnym – obowiązkowi raz do roku przystąpienia do spowiedzi świętej i przyjęcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii świętej.

9. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30. 

10. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

11. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru Gościa Niedzielnego” i „Apostolstwa Chorych”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym”.   

12. Msze Święte: z podziękowaniem za otrzymane łaski i z  prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę  Matki Bożej dla Członków 5 Róży św. Kamila i ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii  we wtorek o godz.8.00, z prośbą o Boże błog. dla naszych Kaplanów, Braci i Sióstr z Róży pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łapalicach o ustąpienie wszelkich kataklizmów, nieszczęść oraz o pokój na świecie  w środę o godz.7.00, w intencji Maturzystów – Złoty Jubileusz Rocznik 1973 w sobotę o godz.13.30. 

13. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 8725 zł i 5 euro.

14. W przyszłą niedzielę będziemy ofiarami do puszek wspierać wznoszoną w Warszawie Świątynię Opatrzności Bożej  jako wotum wdzięczności naszego Narodu.

15. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza do udziału w wyjeździe do kina na film pt.: „Niebo nie może czekać. Historia Carla Acutisa” w czwartek 25 maja, wyjazd o godz.17.40 sprzed kolegiaty, koszt 40 zł; zapisy w biurze parafialnym.

16. Przypominamy też o zaproszeniu ADŚ do udziału w pielgrzymce w dniach 19-21 czerwca do Świnic Warckich, Uniejowa, Łodzi i Płocka. Są jeszcze wolne miejsca, zapisy w biurze parafialnym –  serdecznie zachęcamy.

17. Dekanalny duszpasterz młodzieży organizuje wyjazd 3 czerwca do Lednicy, na ogólnopolskie spotkanie młodych. Zapisywać się można w parafii św. Wojciecha od czwartku – 25 maja. Koszt wyjazdu 110 zł. Więcej informacji u ks. Tomasza Mizyka – tel. 516 510 913

18. W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Daniel Formela z ul. Obrońców Poczty Polskiej i śp. Stefania Neumann z Nowego Osiedla  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
– piątek, 26 maja – Święty Filip Neri, prezbiter,  
– sobota, 27 maja – Święty Paweł VI – papież  

Pan Jezus po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i zniknął uczniom sprzed oczu. Nie oznacza to, że nas zostawił. Codziennie daje nam siebie w Komunii Świętej i jest z nami w każdej chwili. Tylko od nas zależy, czy pozwolimy Bogu działać w naszym życiu.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego. Sercu Bożemu i Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy  Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze

INFORMACJA – Wykonawca robót przebudowy kolejowej Stacji Kartuzy informuje o wprowadzeniu od dnia 22.05.2023 r. zmiany stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 211 na terenie miasta Kartuzy w obrębie skrzyżowania ulic Gdańskiej i Kościerskiej. Zmiana polegać będzie na całkowitym zamknięciu przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Gdańskiej [DW211] na linii kolejowej 214 [odcinek Somonino-Kartuzy] i prowadzeniu ruchu objazdami. Objazdy wskazane zostaną po drogach wojewódzkich w obrębie Kartuz tj. ulicami Gdańską, Jeziorną, Szymichowskiej [Obwodnica] oraz ulicą 3 Maja. Przejazd tranzytowy drogami wojewódzkimi w kierunku Egiertowa i Somonina możliwy będzie jedynie od strony Żukowa.

Ruch pieszych zostanie przekierowany na tymczasowe wyznaczone przejście zlokalizowane poza obrębem planowanych prac.

Przejazd tranzytowy relacji Słupsk (Sierakowice) do/z Gdańsk (Żukowo) ulicą 3 Maja i Obwodnicą. Przejazd tranzytowy relacji Słupsk (Sierakowice) do/z Egiertowo (Somonino) ulicą 3 Maja, Obwodnicą, Gdańską. Przejazd tranzytowy relacji Bytów do/z Gdańsk (Żukowo) ulicą Jeziorną, 3 Maja i Obwodnicą. Przejazd tranzytowy relacji Bytów do/z Egiertowo (Somonino) ulicą Jeziorną, 3 Maja, Obwodnicą, Gdańską. Przejazd tranzytowy relacji Przodkowo do/z Bytów ulicą 3 Maja, Jeziorną. Przejazd tranzytowy relacji Przodkowo do/z Egiertowo (Somonino) Obwodnic i ul. Gdańską.

Zmieniona organizacja ruchu będzie planowo obowiązywać przez około 10 dni i związana jest z wykonywaniem robót budowlanych polegających na całkowitej przebudowie przejazdu kolejowo drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych termin może ulec zmianie. Wszystkich kierujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i aktualnie panujących warunków na drodze. Prace wykonywane są w ramach zadania: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto – Odcinek D”. Można również wspomnieć że szczegóły tj. mapki można znaleźć na lokalnych portalach informacyjnych, w tym na stronie Kartuz.

https://www.kartuzy.pl/aktualnosc/ogloszenia-turystyka-bezpieczenstwo/1967-uwaga-od-22-maja-wazna-zmiana-organizacji-ruchu