Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.09.2023

XXIV Niedziela Zwykła

I Czytanie Syr 27,30 – 28,7 – Pan Bóg nakazuje, aby nie żywić urazy do braci, bo gdy tak się dzieje, serce nie ma bliższego dostępu do Boga i Jego miłości.
II Czytanie Rz 14,7-9 – Chrystus panuje nad wszystkimi, a my żyjemy dla Niego, w każdej sytuacji jesteśmy Jego.
Ewangelia Mt 18,21-35 – Jezus nakazuje, abyśmy za każdym razem przebaczali. Nauczyciel opowiada przypowieść o słudze, który nie postąpił miłosiernie, mimo że sam doświadczył miłosierdzia. Wniosek jest jeden, że jeśli nie przebaczymy, będziemy jak „uwięzieni”.

1. Dzisiaj 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami

2. W poniedziałek, 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii w czasie jutrzejszego święta, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

3. W czwartek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. 

4. W sobotę liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio, który z najwyższą czcią pochylał się nad Eucharystią i nad wszystko kochał Matkę Najświętszą. 

5. Zapraszamy na Różaniec Błagalny   o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

6. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia. 

7. Osoby, które planują zawrzeć małżeństwo sakramentalne w roku przyszłym, proszone są, aby do końca września zgłosiły się do biura parafialnego w celu omówienia przygotowania do ślubu. Zachęcamy narzeczonych, żeby uczestniczyli w jesiennych terminach Weekendów dla narzeczonych oraz Spotkań dla narzeczonych, również jeżeli ślub jest zaplanowany na lato

8. W piątek ADŚ udaje się na pielgrzymkę do Gidli i Częstochowy – wyjazd sprzed kolegiaty o godz.7.00.

9. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy gościli Wolontariuszkę Aleksandrę Bućko z Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, która będzie dzielić się owocami swojej pracy i posługi Rwandzie, a w tym roku pojedzie do Tanzanii. Po Mszach Świętych Wolontariuszka będzie przed kościołem sprzedawać kawę i herbatę z Rwandy, pozyskując w ten sposób fundusze na prowadzoną misję.

10. W przyszłą niedzielę 24 września,  po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do pierwszej Komunii Świętej. Obecność obowiązkowa.

11. W poniedziałek, 18 września, w uroczystość św. Stanisława Kostki, młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas I szkół ponadpodstawowych zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18:00 na Dzień Skupienia z Św. Stanisławem Kostką.  

12. Serdecznie zapraszamy chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami na zbiórkę w poniedziałek po wieczornej Mszy świętej w salce katechetycznej. 

13. Po wakacyjnej przerwie wznawiamy cotygodniowe spotkania dla młodzieży. Zapraszamy we wtorki po Mszy świętej wieczornej do salek katechetycznych. Spotkania potrwają do około godz. 20:00. Szczególnie zapraszamy młodzież, która w ostatnich latach przyjęła sakrament bierzmowania oraz tą, która przygotowuje się do przyjęcia tego sakramentu. 

14. Młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej, przygotowującą się do bierzmowania serdecznie zapraszamy z rodzicami na spotkanie w poniedziałek na 18.45. Prosimy zabrać wypełnione deklaracje.

15. „Wy jesteście nadzieją Kościoła” mówił św. Jan Paweł II do ludzi młodych, których bardzo kochał. Chcemy stworzyć grupę młodzieżową w naszej parafii. Czy są chętni? Jeśli tak to zapraszamy w piątek na Msze Świętą wieczorną i po Mszy Świętej na spotkanie do salek.

16. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na wyjazd do Multikina w Gdańsku na film o Błogosławionej Rodzinie Ulmów we wtorek  wyjazd o godz.16.30 sprzed kościoła; seans o godz.18.00, koszt 45 zł zapisy  w biurze parafialnym. Serdecznie zachęcamy.

17. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na nasze parafialne inwestycje, które wyniosły 6854 zł.

18. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” i innych czasopism.

19. Msza Święta:  z prośbą o Boże błog. dla naszych Kapłanów i Sióstr z Róży św. Heleny w Łapalicach oraz o ustąpienie wszelkich nieszczęść i o pokój na świecie w czwartek o godz.18.00.

20. W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Albin Pawłowski z ul. Jeziornej i śp. Irena Plichta z ul. Parkowej  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronują nam:
poniedziałek, 18 września – Święty Stanisław Kostka, zakonnik, Patron Polski i młodzieży
– środa, 20 września – Święci Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter oraz Paweł Chong Hasang (1795-1839) i towarzysze, męczennicy koreańscy z XIX wieku;
– czwartek, 21 września – Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista, nawrócony celnik z Kafarnaum, uczeń Jezusa i autor jednej z Ewangelii;
– sobota, 23 września – Święty Pio z Pietrelciny (1887-1968), włoski kapucyn, stygmatyk, rozkochany w  Eucharystii.  

Pan Jezus pragnie, aby człowiek używał rozumu i dobrze wykorzystywał zdobytą wiedzę. Mówi do nas każdego dnia o tym, jak bardzo nas kocha. Nie pozwólmy, aby jakieś niepotrzebne informacje odciągały naszą uwagę od Zbawiciela.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  Kaszub z Sianowa  polecamy kochanych Parafian, miłych Gości,   dzieci i młodzież na nowy rok szkolny, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu. 

                                                                                                          Wasi  Duszpasterze