Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.09.2023 

XXV  Niedziela Zwykła

I Czytanie Iz 55,6-9 – Pan daje się poznać tym, którzy z serca pragną Go poznać, gdyż Jego drogi są inne i wymagają wcześniejszego poznania. 
II Czytanie Flp 1,20c-24.27a – Życie to Chrystus. On je nam dał, On w pełni je poznał, a śmierć zbliża nas do obcowania „twarzą w twarz”, dlatego nie powinniśmy się jej bać. 
Ewangelia Mt 20,1-16a – Często możemy zauważyć w sobie postawę: „ja pracuję dłużej, więcej mi się należy”, kiedy widzimy, że ktoś kto mniej pracował, otrzymał tyle samo. Jednak umowa była zupełnie klarowna, a sprawiedliwość ludzka płowieje przy sprawiedliwości Bożej. Bycie z Jezusem – to radość z tego, że On daje możliwość powrotu nawet w ostatniej chwili życia. 

1. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu świętych, polecaliśmy Panu Bogu losy naszej Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej, ale i codziennej.

2. Dzisiaj w naszej parafii gościmy Wolontariuszkę Aleksandrę Bućko z Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, która będzie dzielić się owocami swojej pracy i posługi Rwandzie, a w tym roku pojedzie do Tanzanii. Po Mszach Świętych Wolontariuszka będzie przed kościołem sprzedawać kawę i herbatę z Rwandy, pozyskując w ten sposób fundusze na prowadzoną misję.

3. W piątek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by troszczyli się o nas, strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Oni są przejawem miłości i codziennej obecności Boga w naszym życiu. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach dziecięcych, ale i w dorosłym życiu. 

4. W sobotę, 30 września, w liturgii wspominamy Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Świętego. Przetłumaczył Biblię z języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”). Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. 

5. W niedzielę rozpoczyna się październik – miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie celebrowanym w naszym kościele   październikowym nabożeństwie. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium VirginisMariae   napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”  

6. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
• Dla całych rodzin codziennie   przed mszą św. o godz.17.30
• Dla dzieci   we wtorki i piątki  o godz.16.30
• W Łapalicach przy krzyżu w dni powszednie  o godz.17.00, a w niedziele i święta o godz.14.00  

7. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominamy, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.

8. W przyszłą niedzielę:
• Msza Święta  o godz. 11.00  z liturgią w języku kaszubskim 
• Uroczysty Chrzest Święty w czasie Mszy Świętej o godz.13.30, nauka przed Chrztem dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz.17.00 w spowiednicy.
• W przyszłą niedzielę uroczystość  odznaczenia naszych Sióstr i Braci, którzy cieszą się wyjątkowymi zasługami,  należą do wspólnoty Żywego Różańca – pragniemy wyróżnić Różami Modlitwy. Pragniemy Im dziękować i wręczyć różańce poświęcone przez Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę w naszą uroczystość odpustową Wniebowzięcia N.M.P. Uroczysta msza św. w intencji Zasłużonych Członków Różańcowej Modlitwy  w przyszłą niedzielę  o godz.15.00 na którą bardzo serdecznie zapraszamy.

9. W sobotę 30 września o godz.12.00 w kolegiacie Msza Świętarozpoczynająca doroczne świętowanie Hubertusa Pomorskiego pod przewodnictwem Ks. Bpa. Arkadiusza Okroja – serdecznie zapraszamy do udziału.

10. W piątek października  obchodzić będziemy  nasz odpust ku czci Patrona Kartuz św. Brunona z Kolonii. W czwartek przed odpustem  adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.17.00  i będzie trwała  do godz. 18.00 – w tym czasiebędzie trwała spowiedź święta. Tradycyjnie modlić się będziemy za naszych zmarłych przed odpustem. Zapraszamy w czwartek  na  godz. 18.00 na mszę św. w intencji  zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu,   po mszy  św. procesja na dolny cmentarz, zakończenie procesji żałobnej przy krzyżu  przy kościele. W dniu odpustu w piątek  Msze Święte odpustowe o godz.7.00, 8.30, 11.00 – Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny  z udziałem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej oraz Władz Miasta i Powiatu  i o godz.18.00

11. Zapraszamy na Różaniec Błagalny   o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

12. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do pierwszej Komunii Świętej. Obecność obowiązkowa.

13. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszych Maturzystów, którzy w poniedziałek udają się na diecezjalną pielgrzymkę na Jasną Górę, wypraszajmy dla nich Dary Ducha Świętego na ten ważny okres w ich życiu:  egzaminów i wyborów życiowej drogi. 

14. Przewodnik Pieszej Pielgrzymki Grupy Kaszubskiej zaprasza pielgrzymów oraz sympatyków grupy, na spotkanie popielgrzymkowe dzisiaj, które rozpocznie się Msza Świętą o godz.14.30 w parafii św. Kazimierza w Kartuzach.

15. 30 września od godz. 11.00 do 13.00 będzie się odbywać nabór dla dziewczyn klas 4-8 do Kartuskiej drużyny harcerek ,,Ostoja” przy pływalni Neczk w Kartuzach.

16. Msze Święte:  z okazji dorocznego Święta  Hubertusa Pomorskiego w sobotę o godz. 12.00, +Zofię Furmańską od Pracowników Poradni Chirurgicznej w niedzielę o godz.6.30 w Kaplicy w szpitalu, ++Członków 11 Róży Ojców i ++ z ich Rodzin  w niedzielę o godz.7.00.         

W tym tygodniu patronują nam:
– środa, 27 września – Święty Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), patron dzieł miłosierdzia;
– czwartek, 28 września – Święty Wacław (ok. 903-929), książę czeski, męczennik za wiarę, patron Czech;
– piątek, 29 września – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, niebiescy wysłańcy, którzy zrealizowali szczególne zadania w historii zbawienia; 
– sobota, 30 września – Święty Hieronim (ok. 345-420), prezbiter, doktor Kościoła, autor przekładu Pisma Świętego na język łaciński (Wulgata);

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli i polecamy Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu. 

                                                                                                        Wasi  Duszpasterze