Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 01.10.2023

XXVI  Niedziela Zwykła

I Czytanie Ez 18,25-28 – Pan Bóg postępuje zawsze sprawiedliwie, jednak myśli Jego często są trudne do przyjęcia przez człowieka.
II Czytanie Flp 2,1-11 – We wspólnocie chrześcijańskiej powinniśmy patrzeć jedni na drugich z miłością, byśmy mogli się wspomagać i dążyć wspólnie do jednego celu.
Ewangelia Mt 21,28-32 – Jezus zadaje pytanie arcykapłanom i starszym, aby ich napomnieć, gdyż potrzebują radykalnej zmiany postępowania. Chrystus pokazuje, że jeśli odrzucają braci, odrzucają proroków, to nie wypełniają woli Ojca i zachowują się jak ten z opowieści Jezusa, którego postępowanie odrzucili.  

1. Dzisiaj rozpoczynamy październik – miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:

  • Dla całych rodzin codziennie   przed mszą św. o godz.17.30
  • Dla dzieci   we wtorki i piątki  o godz.16.30
  • W Łapalicach przy krzyżu w dni powszednie  o godz.17.00, a w niedziele i święta o godz.14.00 

2. Dzisiejsza niedziela i cały październik stanowią dobrą okazję do zainteresowania się różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszymy się z Parafian, którzy należą już do tych róż, a pozostałych zachęcamy do zaangażowania się w ich działalność. Niektóre róże wymagają uzupełnienia z powodu śmierci lub wyjazdu części ich członków. W związku z tym zainteresowanych wstąpieniem do róż zapraszamy do zakrystii w każdą pierwszą niedzielę po nabożeństwie różańcowym. Jeśli będzie więcej chętnych osób, to być może uda się założyć nowe róże. Do obowiązków osób należących do róży należy branie udziału w nabożeństwach różańcowych odbywających się raz w miesiącu oraz codzienne odmawianie   jednej tajemnicy różańca w intencjach wyznaczonych przez Kościół.

3. W poniedziałek czcimy Świętych Aniołów Stróżów, każdego dnia zawierzajmy się ich opiece.

4. W środę, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.

5. W czwartek, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w sposób szczególny będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

6. W piątek 6 października  obchodzić będziemy  nasz odpust ku czci Patrona Kartuz św. Brunona z Kolonii. W czwartek przed odpustem  adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.17.00  i będzie trwała  do godz. 18.00 – w tym czasie  będzie trwała spowiedź święta. Tradycyjnie modlić się będziemy za naszych zmarłych przed odpustem. Zapraszamy w czwartek  na  godz. 18.00 na mszę św. w intencji  zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu,   po mszy  św. procesja na dolny cmentarz, zakończenie procesji żałobnej przy krzyżu  przy kościele. W dniu odpustu w piątek  Msze Święte odpustowe o godz.7.00, 8.30, 11.00 – Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny  z udziałem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej oraz Władz Miasta i Powiatu, 16.30  i o godz.18.00.

7. W sobotę 7 października przypada kolejna rocznica konsekracji naszej Świątyni (1403 r.). Zapraszamy do modlitwy dziękczynnej za budowniczych naszego kościoła poklasztornego, Ojców i Braci Kartuzów oraz wszystkich, którzy przez wieki i również dzisiaj troszczą się o naszą świątynię i w niej się modlą – ta prastara świątynia łączy wieki i pokolenia modlitwy i Bożej Chwały. W tym dniu wspominamy Matkę Bożą Różańcową, dlatego zapraszamy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej na Mszę Świętą w niedzielę na godz.12.30 z poświęceniem różańców. 

8. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

9. W środę zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny: o godz.17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec święty oraz czuwanie modlitewne.

10. W tym tygodniu dni eucharystyczne:

  • w czwartek   Bractwo Przemienienia Pańskiego zaprasza do wspólnego śpiewu Godzinek o Przemienieniu Pańskim na godz.17.00 – w tym czasie spowiedź święta i adoracja Najświętszego Sakramentu
  • od 2015 roku trwamy na wzajemnej modlitwie z naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Każdego dnia, kiedy klerycy przebywają w seminarium, modlimy się za konkretne wspólnoty parafialne naszej diecezji, kapłanów, rodziny, osoby konsekrowane, wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, nie wyłączając też z pamięci modlitewnej zmarłych parafian. W ten sposób pamiętają w modlitwie o danej parafii, przybliżając sobie jednocześnie charakterystykę wspólnoty parafialnej. A każda  parafia natomiast danego dnia jest zaproszona do modlitwy za nasze Wyższe Seminarium Duchowne, za wszystkich kleryków, moderatorów, wychowawców i profesorów naszego seminarium, z troską o kształtowanie świętych kapłanów i nowe powołania do służby Bożej – nasza parafia w tym Moście Modlitewnym łączyć się będzie w piątek 6 października.
  • w piątek, w dniu naszego Odpustu, po Mszy Świętej o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, spowiedź od godz.16.00, o godz.16.30 Msza Święta, po której adoracja Najświętszego Sakramentu do rozpoczęcia Mszy Świętej o godz.18.00  w czasie adoracji szczególnie modlić się będziemy za nasze Pelplińskie Seminarium
  • W sobotę – nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 – nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę  odwiedzimy  Chorych   z posługą sakramentalną.  

11. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”,  „Pielgrzyma” i innych czasopism.

12. Msza Święta: z podziękowaniem za otrzymane łaski i z  prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę  Matki Bożej dla Członkini Urszuli Damaszk i jej Rodziny z okazji 70 Urodzin od 40 Róży Matek  w środę o godz.8.00.

13. We wtorek, 03 października po Mszy świętej wieczornej w kościele spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas 1 szkół ponadpodstawowych. Obecność obowiązkowa!

14. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na wspólny wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej na balet: „Dziadek do orzechów” 4 listopada 2023 na godz.16.30, koszt 160 zł oraz na koncert Vivat Operetka – Gala Noworoczna 2 stycznia 2024 na godz.18.00 , koszt 170 zł. Zapisy w biurze parafialnym. Serdecznie zapraszamy do udziału.

15. Księże Proboszczu! Drodzy Parafianie! Bardzo się cieszę, że w niedzielę, 8 października, w Waszej parafii może zostać przeprowadzona zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum w Kartuzach w ramach corocznej akcji DWA ŚWIATY. Wolontariusze zbierać będą datki, które wspomogą pacjentów hospicyjnych z naszego regionu. Już teraz dziękuję za Państwa otwarte serca i udzielone wsparcie. Jednocześnie zapraszam także do wzięcia udziału w koncercie, który odbędzie się 8 października o godz. 19:00 w parafii św. Wojciecha w Kartuzach. Wystąpi twórca muzyki uwielbieniowej – Michał Król, który podczas koncertu wprawi nas w wyjątkowy nastrój oraz zbliży do Boga. Raz jeszcze dziękuję za wsparcie na rzecz naszego hospicjum, a także liczę na Państwa obecność w czasie koncertu. Zachęcam także do skorzystania z pomocy, jaką oferuje już dziś nasze hospicjum.  Zachęcam także do włączenia się w działalność hospicjum i tworzenia, budowanie naszego Domu Nadziei poprzez posługę jako wolontariusz (przy pacjentach, aby im towarzyszyć, przy pracach w naszym Domu, w kwestowaniu pieniędzy). Wystarczy dobra wola, chęć niesienia pomocy bliźnim i zgłoszenie się do Koordynatora wolontariatu pod adresem email: wolontariat@caritas-kartuzy.pl lub pod nrem telefonu: 693-870-700   –  Ks. Prałat Marek Trybowski

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli i  polecamy Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej Różańcowej z Kartuskiego Raju, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.   

                                                                                                                                       Wasi Duszpasterze