Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 15.10.2023

XXVIII  Niedziela Zwykła

I Czytanie Iz 25,6-10a – Bóg pragnie swój lud obdarzać błogosławieństwem i łaskami, chce ocierać łzę z każdego płaczącego oblicza, pragnie być bliski człowiekowi.
II Czytanie Flp 4,12-14.19-20 – Wszystko można, kiedy ma się Boga. On zaspokaja każdą potrzebę ludzkiego serca, ale i ciała. I za to należy Mu się chwała.
Ewangelia Mt 22,1-14 – Bóg pragnie na hojnie obdarowywać, ale my nie zawsze chcemy Jego dary przyjmować. Bóg daje szansę każdemu, kto chce być z Nim, jednak to się nie dzieje bez wysiłku człowieka.

1. Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością w Najświętszym Sakramencie i swoim słowie. W świecie, który nieustannie proponuje nam wiele różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak naprawdę jest dla nas dobrem, a co tylko ułudą, iluzją dobra. We wspólnocie ludu Bożego modlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do pełnienia dobrych uczynków (kolekta mszalna). Niech udział w Eucharystii będzie dla nas pomocą w wypełnianiu tego zadania.

2. W  poniedziałek, 16 października, przypada 45. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś Panu Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę św. papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.  

3. Dzisiaj obchodzimy kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Bóg zapłać  za złożone ofiary.

4. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny! Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe Wszystkich Drogich Parafian serdecznie zapraszamy

  • Dla dorosłych codziennie   przed Mszą Świętą wieczorną  na godz.17.30.
  • Dla dzieci we wtorki i piątki  na godz.16.30.
  •  Przy Krzyżu w Łapalicach w dni powszednie na godz.17.00, w niedziele i święta na godz.14.00
  • W Kaplicy na Wzgórzu od poniedziałku do piątku o godz.10.00

5. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie, Izraelu na Bliskim Wschodzie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

6. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek  po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie również można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia w spowiednicy.

7. We wtorek, 24 października Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna w czasie Mszy świętej o godz. 17:00 udzieli naszej młodzieży z klas I szkół ponadpodstawowych sakramentu bierzmowania. W związku z tym, od dzisiejszej niedzieli, 15 października, w łączności z modlitwą różańcową o godz. 17:30 rozpoczynamy 9-dniową nowennę do Ducha Świętego. Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w niej obowiązkowo. Do wspólnej modlitwy zapraszamy także rodziców, chrzestnych i ich rodziny oraz całą naszą wspólnotę parafialną. 

8. Spotkania omawiające liturgię Mszy świętej z udzielaniem sakramentu bierzmowania we wtorek, 17 października i w piątek, 20 października po Mszy Świętej wieczornej w kościele. W tych spotkaniach obowiązkowo uczestniczą kandydaci, obecność świadków nie jest konieczna. 

9. We wtorek przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami.

10. W przyszłą niedzielę – liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.  

11. Spotkanie Sychar – wspólnoty trudnych małżeństw w piątek po Mszy Świętej o godz.18.00 w salkach katechetycznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich małżonków przeżywających trudności i kryzysy w małżeństwie, bowiem każde małżeństwo sakramentalne jest do uratowania.

12. Zachęcamy do nabycia nowego nru ”Pielgrzyma”,  „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

13. Msze Święte: z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla Członkiń 4 Róży Niewiast oraz Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.8.00,  w intencji Wspólnoty Sychar w piątek o godz.18.00., w intencji Członków ADŚ w sobotę o godz.8.00,  z  podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Siostry Urszuli Leszk i jej Rodziny  z okazji Imienin od 40 Róży Matek w niedzielę  o godz.7.00. 

14. Bóg zapłać za ofiary złożone na cele inwestycyjne, które wyniosły 7985 zł i 7 euro.

15. W przyszłą niedzielę – Niedziela Misyjna – kolekta na rzecz Misji.

16. Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym przy Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Grzybnie zaprasza na pierwsze spotkanie Wspólnoty 22 października, Msza Święta o godz.11.30 i po Mszy Świętej spotkanie w salce przy Parafii. 

17. Towarzystwo Miłośników Kartuz prosi o pomoc mieszkańców Powiatu Kartuskiego w skompletowaniu imion i nazwisk osób pomordowanych przez hitlerowców w Powiecie Kartuskim w latach 1939-1945 w celu sporządzenia odpowiedniej listy ofiar i umieszczeniu jej na kamiennej tablicy w lesie w Kaliskach koło Kartuz w miejscu symbolicznej mogiły pomordowanych. Adres e-mail: na plakacie w gablocie ogłoszeń, na informacje czekamy do 31 stycznia 2024 roku.

18. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Marek Zaborowski z ul. Klasztornej i  śp. Eugenia Wasilewska z Os. XX Lecia, a pogrzeb śp. Haliny Bela z Gdyni w poniedziałek o godz.13.00  w kolegiacie, o godz.12.15 różaniec w kościele   – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

 W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 16 października – św. Jadwiga Śląska
– wtorek, 17 października – Święty Ignacy Antiocheński (I/II w.), po Świętym Piotrze biskup Antiochii, męczennik za wiarę;
– środa, 18 października – Święty Łukasz, współpracownik Świętego Pawła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, patron służby zdrowia;
– czwartek 19 października – bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik
– piątek, 20 października – Święty Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, wykładowca teologii i filozofii, człowiek wielkiego miłosierdzia wobec ubogich;
– niedziela, 22 października – Święty Jan Paweł II (1920-2005), papież, wielki czciciel Matki Chrystusa.

Święty Jan Paweł II i bł. Ksiądz Jerzy  uczą nas miłości do Pana Boga, naszej ojczyzny i do każdego człowieka. Pokazali nam, że każde ludzkie życie jest ważne. Uczyli, że musimy od siebie wymagać nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają, a zło dobrem zwyciężali.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Różańcowej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.          

                                                                                        Wasi  Duszpasterze