Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 29.10.2023

XXX Niedziela Zwykła

I Czytanie Wj 22,20-26 – Pan Bóg słyszy modlitwę uciśnionego i podpowiada, jak postępować, aby być dobrym uczniem.
II Czytanie 1 Tes 1,5c-10 – Nie tylko Bóg umie słuchać, także my, ludzie, możemy usłyszeć o Jego dzieciach, które rozwijają się w miłości Bożej.
Ewangelia Mt 22,34-40 – Logika Boga opiera się na miłości. Jezus pragnie wskazać jedyną drogę: kochania najpierw Boga, potem bliźniego jak siebie samego, co jest często najtrudniejszą częścią przykazania. Wsłuchajmy się w Słowo Boże, abyśmy potrafili patrzeć na innych z miłością i nimi nie pogardzali.

1. W środę 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych W tym dniu uwielbiamy Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.  Porządek nabożeństw  będzie następujący:  we wtorek wieczorem o godz.18.00 będzie już Msza Święta z Uroczystości Wszystkich Świętych, w środę przed południem Msze Święte jak w każdą niedzielę, , po południu o godz. 13.30 w kolegiacie Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po tej Mszy Świętej żałobna procesja na górny cmentarz, w czasie procesji wysłuchamy okolicznościowego kazania i o godz.18.00. 

2. W czwartek, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.  Msze Święte o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.00, po tej Mszy Świętej wyruszy procesja żałobna na dolny cmentarz z udziałem orkiestry strażackiej i zaraz po procesji msza św. w intencji zmarłych Strażaków Zawodowych, Członków OSP Kartuzy, ++Członków Orkiestry Strażackiej, ++ Emerytów i Rencistów Braci Strażackiej. Natomiast na cmentarzu w Bilowie porządek będzie następujący: w środę 1 listopada msza św. w kościele św. Wojciecha o godz.10.30 i o godz.11.45  nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Bilowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną naszą troskę o nasz cmentarz i poszczególne groby. Jest to wyraz naszej wiary i wdzięcznej pamięci o naszych Przodkach i Bliskich. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

3. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

4. Podobnie jak w ubiegłych latach, aby podać dokładną datę i godzinę kiedy w modlitwie różańcowej będziemy powierzać zmarłych polecanych naszym wspólnym modlitwom intencje modlitw różańcowych – zdrowaśki będzie można składać tylko w biurze parafialnym, odmawiać je będziemy przez całą Oktawę Święta Zmarłych, od 1 do 8 listopada codziennie o godz.17.30, natomiast na msze św. zbiorowe w listopadzie można składać w kościele, jak również w biurze. Msze św. zbiorowe będą 5, 12, 19 i 26 listopada 2023 roku o godz.11.00.

5. Zapraszamy więc na nabożeństwa różańcowe:

  • Dla dorosłych w poniedziałek i wtorek  na godz.17.30.
  • Dla dzieci we wtorek  na godz.16.30.

6. W tym tygodniu dni eucharystyczne:

  •  I czwartek miesiąca: Bractwo Przemienienia Pańskiego zaprasza do wspólnego śpiewu Godzinek o Przemienieniu Pańskim na godz.17.00. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia w spowiednicy.
  • I piątek miesiąca: po mszy św. o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, spowiedź od godz.16.00, o godz.16.30 Msza  Święta po której adoracja Najświętszego Sakramentu do rozpoczęcia Mszy Świętej o godz.18.00.
  • I sobota miesiąca: nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 – nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę  odwiedzimy  Chorych   z posługą sakramentalną.  

7. W przyszłą niedzielę:

  • Suma z liturgią w języku kaszubskim
  • Uroczysty Chrzest Święty w czasie Mszy Świętej o godz.13.30, nauka przed Chrztem dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz.17.00 w spowiednicy.
  • godz.15.00 Nabożeństwo Różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

8. Zapraszamy młodzież klas ósmych, przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, na spotkanie formacyjne w poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej.

9. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Apostolstwa Chorych”,  „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” i innych czasopism.

10. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30 (oprócz środy).

11. Msze Święte: za ++Członków z 8 Róży Ojców, ++  z ich Rodzin i ++Kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii we wtorek o godz.8.00, za wszystkich Zmarłych w minionym roku od ostatniego Święta Zmarłych we wtorek o godz.18.00, ++Członków Róży pw. Św. Łukasza, ++ z naszych Rodzin oraz ++Kapłanów naszej Parafii w czwartek o godz.7.00, ++z 30 Róży Matek i ++ Kapłanów z naszej Parafii w piątek o godz.8.00, ++Siostry z 41 Róży Niewiast i ++Członków ich Rodzin oraz ++Kapłanów naszej Parafii w piątek o godz.18.00, za ++Członków ADŚ oraz ++ z ich Rodzin w sobotę o godz.8.00, za ++Członkinie z 40 Róży Matek, ich Rodzin, oraz ++Księży naszej Parafii, siostry zakonne i dusze  w czyśćcu  cierpiące od 40 Róży Matek w niedzielę o godz.8.15.

12. Biuro Radia Maryja w Kartuzach przy Parafii św. Kazimierza zaprasza na XXXII Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Torunia w dniu 2.12.2023 r. – wyjazd 2.12 2023 o godz. 7.00 sprzed dworca PKP w Kartuzach, powrót 2.12.2023 w godzinach nocnych. Koszt 70 zł. Zapisy  w biurze Radia Maryja w Kartuzach we wtorki i piątki w godz.9.00-11.00, a także pod numerem telefonów: Terenia: 695 973 912, Elżbieta: 691 858 460 i Kazik Kościerzyna: 601 964 282.

13. Z okazji zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kartuzach organizuje Bal Wszystkich Świętych. Zabawa dla dzieci odbywać się będzie (uwaga zmiana!) w sali Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach (przy ul. Rynek 6) we wtorek 31 października 2023r. od godziny 17.00 do godziny 19.00. Nad dziećmi czuwać będą nauczyciele i wolontariusze z „kartuskiego katolika”. Zapraszamy wszystkie dzieci, bez względu na wiek, w przebraniu za jakiegoś świętego lub anioła. Przewidziane są wspólne zabawy, śpiew, tańce i poczęstunek – po prostu, jak co roku, świetna impreza. Na zakończenie odmówimy dziesiątkę różańca świętego. Będą również nagrody za piękne przebranie. Prosimy rodziców, jeśli chcą z nami przebywać na sali, aby również przyszli w przebraniu i zaangażowali się we wspólne wychwalanie świętych.

14. W minionym tygodniu  odszedł  po nagrodę do Pana śp. Mieczysław Markowski  z Gdańska, a pogrzeb śp. Stanisława Formela z Gdańska w poniedziałek o godz.11.00 w kolegiacie, różaniec w kościele o godz.10.15 i pogrzeb śp. Wacława Sirockiego z ul. Sędzickiego w poniedziałek o godz.13.00  w kolegiacie, różaniec w kościele o godz.12.15 – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronuje nam:
– w sobotę 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, gorliwy duszpasterz. Imieniny obchodzi nasz Ks. Wikariusz Karol Ciesielski, obdarzmy Go naszymi życzeniami i modlitwą w tym dniu szczególnie.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

                                                                                                              Wasi Duszpasterze