Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 12.11.2023

XXXII Niedziela Zwykła

I Czytanie Mdr 6,12-16 – Mądrość jest darem od Boga i jeśli się o nią prosi, to przez doświadczenie się ją otrzymuje.
II Czytanie 1 Tes 4,13-18 – Mądrość to szukanie „większej” perspektywy – perspektywy wieczności i dzielenie się tym odkryciem z innymi ludźmi.
Ewangelia Mt 25,1-13 – Mądrość to umiejętność dbania o samego siebie, nie bezmyślne ofiary. Jezus pochwala postawę panien roztropnych, daje nam wskazówkę postępowania w czuwaniu.
Niech Słowo Boże pomoże nam ożywić wspólnotę z Bogiem, który jest Dawcą życia wiecznego.

1. Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby oddalił od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie Mu służyć (kolekta mszalna). Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

2. Msze Święte zbiorowe  będą jeszcze sprawowane 12, 19 i 26 listopada roku o godz.11.00.

3. Dzisiaj przeżywamy w Kościele XV Dzień Modlitwy i Solidarności z Kościołem Prześladowanym, w tym roku  z Kościołem na Bliskim Wschodzie.  Po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek jako nasz dar dla naszych sióstr i braci prześladowanych za wiarę.

4. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia w spowiednicy.

5. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

6. W piątek na godz.18.00 zapraszamy na Mszę Świętą w intencji Wspólnoty Sychar, a po Mszy Świętej na spotkanie do salki parafialnej wszystkich, którzy pragną uzdrowienia dla swoich małżeństw i rodzin.

7. Msze Święte:  za ++ z II Róży Ojców i ++ z ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.18.00, za ++ Siostry z 17 Róży Niewiast oraz ++ z ich Rodzin i za ++ Kapłanów w środę o godz.8.00, za ++ Siostry z II Róży Niewiast oraz ++ Kapłanów z naszej Parafii w środę o godz.8.00, w intencji Wspólnoty Sychar w piątek o godz.18.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

8. W przyszłą niedzielę kolekta  na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

9. Film „Oblicze Jezusa” to historia Całunu Turyńskiego. Czy na chuście Zbawiciel zostawił nam swój wizerunek? Czy Jezus chciał, byśmy już tu, na ziemi mogli oglądać Boskie Oblicze? Oblicze Jezusa przestaje być zwykłą filmową historią. Staje się dla widza spotkaniem. Spójrz w oczy Boga, daj się porwać Jego spojrzeniu i poczuć Jego Miłość. Zapraszamy do obejrzenia filmu w naszym Kinie w Kartuzach w KCK ul. Klasztorna 1: 12.11.2023 o godz.16.00, 18.11.2023 o godz.19.00 i 19.11.2023 o godz.17.00.

10. W związku z przeniesieniem przez papieża Franciszka obchodów Światowego Dnia Młodzieży na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Dekanalny Duszpasterz Młodzieży zaprasza na spotkanie w naszym dekanacie młodzież z całego Kartuskiego Dekanatu, które odbędzie się w piątek 17 listopada o godz.17.30 w parafii św. Wojciecha w Kartuzach. 

11. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

12. Po raz kolejny nasz Parafialny Zespół Caritas przygotowuje akcję „Napełnij worek św. Mikołaja”. Po Mszach Świętych młodzież w niedzielę przy kościele będzie rozdawać tzw. „Woreczki” z nazwą potrzebnego produktu spożywczego bądź przemysłowego. Akcja będzie trwała do 18 grudnia. Już teraz dziękujemy za wszelką pomoc i okazane serce najbardziej potrzebującym z naszej Parafii.

W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 13 listopada – święci: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn – pierwsi męczennicy Polski
– czwartek, 16 listopada – NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia – odpust w kościele św. Kazimierza – suma o godz.18.00.
– piątek, 17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska (1207-1231), córka króla Węgier, najpierw gorliwa żona i matka, później tercjarka Świętego Franciszka, oddana pokucie i dziełom miłosierdzia;
– sobota, 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.

Miłość Pana Boga daje nam siłę do czynienia wspaniałych rzeczy! Wystarczy otworzyć swoje serce na działanie Zbawiciela i pozwolić Mu się prowadzić przez życie.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce Miłosierdzia z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia 

                                                                                                        Wasi  Duszpasterze