Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 04.02.2024

V Niedziela Zwykła

Hi 7,1-4.6-7 Marność życia ludzkiego
1 Kor 9,16-19.22-23 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
Mk 1,29-39 Jezus uzdrawia chorych

Gdy nam coś dolega, szukamy ratunku i pomocy u lekarza. W niemniejszym stopniu szukamy wsparcia u Jezusa, w którego „ranach jest nasze zdrowie”. Wszechmoc Boga objawia się w tym, że zdolny jest On przywrócić człowiekowi zdrowie zarówno duszy, jak i ciała. Zatem Szymon i Andrzej zapraszają Jezusa do swego domu, aby uzdrowił teściową Szymona. Podobnie i tłum z Ewangelii przynosił swych chorych przed oblicze Jezus, który „uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”. Biedą człowieka są choroby i cierpienia, zaś szczęściem zdrowie i pomyślność. Jak niegdyś współcześni Jezusowi, tak i my pragniemy pomyślności i zdrowia dla naszych rodzin i nas samych. Pokrzepieni liturgią słowa, skierujmy nasze myśli ku Jezusowi, który przynosi uzdrowienie.

1. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki…

2. To już ostatnie dni karnawału. Przeżyjmy je w duchu chrześcijańskiej radości.

3. W przyszłą niedzielę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszych chorych.

4. Zachęcamy do nabycia nowego nru ”Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” oraz innych czasopism.

5. Msza Święta: w  intencji Ojca Świętego, naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00.       

6. W przyszłą niedzielę kolekta na nasze parafialne inwestycje.

7. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

8. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30. 

9. W minionym tygodniu odeszła  po nagrodę do Pana śp. Danuta Formela z ul. Wzgórze Wolności  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych drogich Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu… 

10. Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na film „The Chosen IV”. Film będzie grany 10 i 11 lutego. „The Chosen IV” to światowy hit o życiu Jezusa, to film, o którym miliony ludzi nie przestaje mówić. Zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
– w poniedziałek, 5 lutego – św. Agata, której wstawiennictwu przypisuje się ocalenie jej rodaków po wybuchu Etny i z tej okazji błogosławi się chleb jako znak dobroci oraz wodę, która chroni przed niebezpieczeństwem ognia.
– we wtorek, 6 lutego – św. Paweł Miki z 25 towarzyszami – to japońscy misjonarze i męczennicy, którzy w tym dalekim kraju głosili Ewangelię i dla niej ponieśli śmierć.
– w sobotę, 10 lutego – św. Scholastyka, bliźniacza siostra św. Benedykta, którą cechowały wielka wiara i ufność wobec Pana Boga.

Jezus modlił się na osobności. Każdy z nas potrzebuje osobistego czasu spotkania z Bogiem. Zawalczmy, w trakcie rozpoczynającego się tygodnia, o czas naszej osobistej modlitwy. W ten sposób będziemy doświadczali bliskości Bożej w codziennych sytuacjach naszego życia.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy wszystkich przebywających na feriach zimowych, osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów.

                                                                             Wasi Duszpasterze