Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.04.2024

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Dz 4,32-35 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
1 J 5,1-6 Naszą siłą jest nasza wiara
J 20,19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Ogromnym przywilejem ludzi z kart Ewangelii była możliwość zobaczenia, usłyszenia, a nawet dotknięcia Jezusa. Budowali swą wiarę na fizycznej obecności Pana pośród siebie. Istnieją jednak dwie mylne zasady: „Widzę Jezusa – wierzę w Niego” oraz: „Nie widzę, nie wierzę”. Zredukowanie doświadczenia Boga do sfery zmysłów kończy się z reguły fiaskiem. Przekonał się o tym Tomasz jako jeden z Dwunastu. Brak fizycznej obecności ucznia w Wieczerniku doprowadził Tomasza do zwątpienia w fizyczną obecność Pana. Jezus dopomina się o wiarę ucznia opartą nie tyle na dowodach widocznych dla oczu, lecz na dowodach serca. Są one przeżywane we wspólnocie Wieczernika – nigdy w pojedynkę. Wiara Kościoła z Dziejów Apostolskich potwierdza tę regułę. Niech słowo Boże pogłębi naszą wiarę w obecność Pana pośród nas.

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Wyjątkowość dzisiejszego Święta oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Jeszcze raz składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie i dziękujemy za wszelkie przekazane życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

3. Dzisiejsza niedziela ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego… O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Od ponad dziesięciu lat tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni… Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność naszego parafialnego CARITASU, a wszystkim należącym i wspierającym nasze działania dobroczynne – bardzo dziękujemy.

4. Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

5. Dzisiaj rozpoczynamy peregrynację obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszych rodzinach – po Mszy Świętej  o godz.11.00 Ks. Kan. Adam Kałduński Kanclerz Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej poświęci ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy; prosimy  o przyjęcie obrazów pierwsze rodziny z poszczególnych trzech rejonów. A wszystkich zapraszamy do modlitwy za rodziny, które będą obraz przyjmować, a w środę na Nowennę i Mszę Świętą przynosimy obrazy i w kościele następne rodziny będą przejmowały obrazy MBNP. Szczegóły na dodatkowych kartkach informacyjnych i na stronie naszej Parafii.

6. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i oktawy wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte będą o godz.7.00, 8.30, 11.00 i 18.00. Jest to także Dzień Świętości – w tym dniu modlić się będziemy za wszystkich, którzy w naszej Parafii 25 marca podjęli  Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Składane ofiary na tacę w tym dniu przeznaczymy na Fundusz Obrony Życia.

7. W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy Tydzień Biblijny. W tym szczególnym Tygodniu, ale nie tylko, zachęcamy wszystkich Parafian do wzięcia Pisma Świętego, jego czytania i medytowania.

8. W środę, 17 kwietnia w naszej Parafii Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna przeprowadzi wizytację kanoniczną, już dzisiaj zapraszamy na Mszę Świętą na godz.18.00.

9. Dzisiaj procesja wielkanocna przed Mszą Świętą o godz.8.15, a w przyszłą niedzielę  przed Mszą Świętą o godz.9.30

10. Przypominamy, że Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii będzie w sobotę 18 maja. Dzieci przystąpią do I Komunii Świętej w dwóch grupach: Grupa I – klasa  IIIA Szk. Podst. Nr 2 oraz wszystkie dzieci klas III ze Szkoły Podst. Nr 1 w sobotę 18 maja o godz.10.00 i Grupa II – dzieci klasy III B ze Szk. Podst. Nr 2, ze Szkoły Katolickiej i z Łapalic w sobotę 18 maja o godz.12.30. Pierwsze spotkania dla  I Grupy 18 kwietnia o godz.16.00 a dla II Grupy w czwartek 18 kwietnia o godz.17.00, serdecznie też prosimy przynajmniej jedno z rodziców, aby było obecne z dzieckiem. Nabożeństwo odnowienia Przymierza Chrztu Świętego w sobotę 20 kwietnia:  I Grupa o godz.10.00, a II Grupa o godz.11.00. Na spotkania zapraszamy dzieci z rodzicami. Obecność obowiązkowa. Prosimy wszystkich  o modlitwę w intencji dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi Świętej i I Komunii Świętej oraz ich Rodzin.

11. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z spowiedzi świętej.

12. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30. 

13. Msze Święte:  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla Zofii Strahl z okazji 90  Urodzin  od 40 Róży Matek w poniedziałek o godz.11.00, o ocalenie każdego poczętego życia i o wytrwałość w modlitwie dla wszystkich podejmujących dzieło duchowej Adopcji dziecka Poczętego w poniedziałek o godz. 18.00,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla Członkiń 30 Róży Matek, ich Rodzin oraz dla Kapłanów naszej Parafii    w środę o godz.8.00,  w intencji Ojca Świętego, naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  w sobotę o godz.8.00.                                                        

14. Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek przed kościołem w ramach akcji charytatywnej – POLA NADZIEI – na Kartuskie Hospicjum. Szczegóły tego dnia na plakacie w gablocie ogłoszeniowej.

15. Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolekty w I święto Wielkanocy na cele inwestycyjne, które wyniosły 10571 zł.

16. Serdecznie zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: jest nowy nr: „Gościa Niedzielnego”, „Galilei”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym” i inne czasopisma.

17. W minionym tygodniu odeszli  po nagrodę do Pana śp. Edward Grzebyta z ul. Chmieleńskiej i śp. Jan Grabiec z Gdańska – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a  wszystkich naszych Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…   

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Bożego miłosierdzia. Bardzo często surowo oceniamy samych siebie czy drugiego człowieka i jego czyny. Pan Bóg uczy nas patrzenia z miłością i dzielenia się tym, czego sami od Zbawiciela doświadczamy.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli – święta Bożego Miłosierdzia. Matce Bożej,   Królowej  Niebieskiej  polecamy wszystkich  Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

                                                                                                    Wasi Duszpasterze