Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 19.06.2022

 XII Niedziela Zwykła

Za 12,10-11;13,1 Będą patrzeć na tego, którego przebili
Ga 3,26-29 Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Łk 9,18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Księga proroka Zachariasza, mówiąc o nadejściu królestwa pokoju, zapowiada obmycie Jerozolimy z jej grzechów za sprawą śmierci tajemniczego Odkupiciela win. Ów niewinny człowiek złoży swoje życie w ofierze za życie wielu, by zmazać grzechy ludu. Echem tych słów jest zapowiedź Chrystusa dotycząca Jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania. Wydaje się jednak, że uczniowie nie do końca rozumieją, o co chodzi. Słowa o cierpieniu i śmierci zdają się nie przystawać do wizji oczekiwanego Mesjasza, który miał okazać potęgę i moc w objęciu panowania nad Izraelem. Jezus, świadom tego, stopniowo wprowadza uczniów w tajemnicę paschy, o której będą oni świadczyć swoim życiem.

1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.
Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa:

  • w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin 
  • w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00
  • w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

2. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali poszczególne ołtarzy w czasie Uroczystości Bożego Ciała, udekorowali swoje domy na trasie procesji, a także pomogli w zorganizowaniu procesji i gorliwie w skupieniu, modlitwie i śpiewie w niej uczestniczyli. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich ministrantów, lektorów, całej służby liturgicznej, osób niosących baldachim, chorągwie, feretrony i inne znaki religijne oraz dziewczynek sypiących kwiatki i dzieci pierwszokomunijnych, które w tym dniu przeżywały swoje wyjątkowe święto. Dziękujemy naszym Paniom Katechetkom i Rodzicom,  dziękujemy także naszej Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie trasy naszej procesji. Za wszelkie dobro i pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać, a wszystkim niech Bóg hojnie wynagradza swoją łaską.

3. W szczególny sposób dziękujemy za przygotowanie Wieczoru Chwały, wielkie uznanie dla wszystkich, którzy przygotowali to piękne uwielbienie Chrystusa w Najświętszej Eucharystii – na ręce Pani Dyrektor KCK w Kartuzach Małgorzaty Paździor – Król oraz Pana Burmistrza Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego.

4. Trwa Oktawa Bożego Ciała – Procesje Eucharystyczne wokół naszego kościoła odbywają się codziennie po Mszy Świętej wieczornej przez całą Oktawę, również  w niedzielę do piątku N.S.P.J. włącznie. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, wykrętem czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.

5. W bieżącym roku zakończymy trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce realizowany po hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jako owoc tego pięknego, choć niełatwego czasu ze względu na pandemię, pragniemy podjąć w życiu naszych wspólnot i indywidualnym wśród duchownych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich naszej diecezji, proces odnowienia pobożności eucharystycznej. Stąd  od uroczystości Bożego Ciała we wszystkich parafiach naszej diecezji, również i w naszym kościele, na stałe wyznaczony będzie dzień tygodnia, w późniejszych godzinach wieczornych, ze względu na czas powrotów z pracy do domów naszych Wiernych, cotygodniową 45 minutową Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, z równoczesną posługą kapłana w konfesjonale. W Kolegiacie będzie to każdy czwartek – dzień upamiętniający ustanowienie Przenajświętszej Eucharystii odsłaniającej Oblicze Boga, Największej Miłości utajonej wśród nas w Najświętszym Sakramencie po Mszy Świętej o godz.18.00 i trwać będzie do godz.19.30.

6. Również od września 2022 roku do czerwca 2023 roku Wydział Duszpasterski przygotuje krótkie rozważania na temat Eucharystii, które będą poprzedzać celebrację każdej niedzielnej Mszy świętej w parafiach.

7. Jutro, w poniedziałek, 20 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku. Będziemy modlić się za wszystkich, szczególnie z Ukrainy, którzy z różnych względów musieli opuścić kraj ojczysty, aby byli otaczani szacunkiem i doświadczali niezbędnej pomocy i życzliwości wśród innych narodów.

8. W czwartek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszamy do wspólnej modlitwy.

9. W czwartek, 23 czerwca, przypada liturgiczna uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Ze względu na przypadającą w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa została przeniesiona na dzień 23 czerwca.

10. W piątek, 24 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także z inicjatywy Świętego Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze Święte o godz.7.00, 8.00 i 18.00, po której Procesja Eucharydtyczna.

11. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

12. Tradycyjnie zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii,  o zakończenie kryzysu na naszej granicy z Białorusią oraz o pokój między Rosją i Ukrainą – codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

13. W środę  po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na spotkanie do salki wszystkich Członków Parafialnego Zespołu Caritas.

14. Zapraszamy na spotkanie młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania w poniedziałek po mszy św. Będzie to ostatnie spotkanie przed wakacjami, następne we wrześniu. Prosimy zabrać ze sobą indeksy.

15. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych”, kalendarzy na przyszły rok wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia w cenie 15 zł i   jest jeszcze aktualny „Pielgrzym”.

16. Biuro Radia Maryja w Kartuzach przy Parafii św. Kazimierza w Kartuzach zaprasza na XXXI Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Częstochowy w dniu 10 lipca – wyjazd 9.07 o godz.22.00 sprzed dworca PKP w Kartuzach powrót 10.07. w godzinach nocnych. Koszt 150 zł. Zapisy w biurze radia Maryja w Kartuzach we wtorki i piątki w godz.9.00-11.00, a także pod nr tel.: Terenia: 695973912 i Elżbieta:691858460.

17. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za piękną pracę wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami w piątek na godz.8.00. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza  świątynie, można nie tylko podziwiać piękno, ale przede wszystkim oddać cześć Panu całego stworzenia.

18. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela z Mszą Świętą jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

19. Msza Święta w intencji Rzemieślników i Członków ich Rodzin zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach oraz za Zmarłych Rzemieślników i ++Członków ich Rodzin w środę o godz.9.00. Msza Święta z okazji 50 Lecia Matury Rocznik 1972 w sobotę o godz.16.00.

20. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne które wyniosły 8275 zł. Serdeczne Bóg zapłać!

21. Pogrzeb śp. Gerarda Szlas  z Grzybna  w poniedziałek o godz.13.00 w Grzybnie, pochówek na cmentarzu górnym w Kartuzach  – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…

W tym tygodniu patronuje nam:
– we wtorek, 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), alumn, zakonnik, wzór miłości do ubogich i chorych.

Całe życie poznajemy Pana Jezusa, który zna nas bardzo dobrze. Daje nam siebie w Komunii Świętej i na kartach Pisma Świętego. To od nas zależy, czy zechcemy otworzyć swoje serca dla Niego.
Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy głębokiej, z Bogiem przeżytej niedzieli w czasie miesiąca Serca Bożego. Niech Bóg błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze