Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.08.2022

 XIX Niedziela Zwykła

Mdr 18,6-9 Izraelici oczekują wyzwolenia
Hbr 11,1-2.8-19(Hbr 11,1-2.8-12) Wielkość wiary
Łk 12,32-48 (Łk 12,35-40) Gotowość na przyjście Pana

Kościół jest Matką wszystkich wierzących. Wierzymy w to, co jest objawione w słowie Bożym, spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje nam do wierzenia jako objawione przez Boga. Wiara jest Bożym darem i jest postawą człowieka. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Wierzymy w Boga, który objawił się nam jako Trójca Osób: Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy Bogu, to znaczy uznajemy za prawdę to, co Bóg objawił, ale także w pełni Bogu ufamy. To Duch Święty uzdalnia nas do tego, że rozumem i wolą staramy się przylgnąć do tego, co Bóg nam objawił. Najpełniej uczynił to w swoim Synu. Pogłębianie wiary wyraża się także w trosce o wiarę innych. Aby ożywić w sobie czujność na głos Boży, otwórzmy się teraz na dar słowa.

 1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, dziewiętnasta niedziela w roku liturgicznym. Modlimy się wspólnie, aby Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo (kolekta mszalna). Niech nasze dobre pragnienia wspomaga także orędownictwo Maryi, która w różnych sanktuariach gromadzi rzesze pielgrzymów.
 2. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. Powierzajmy je Bożej Opatrzności przez ręce naszej niebieskiej Matki – Pani Jasnogórskiej, do której w tych sierpniowych dniach kierujemy nasze kroki i wspieramy modlitwą pielgrzymów.
 3. W poniedziałek 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia – w tym dniu przeżywać więc będziemy  nasz odpust parafialny.  Sumę odpustową o godz.12.30 odprawi jego Ekscelencja Ks. Biskup  Diecezjalny Ryszard Kasyna. Porządek mszy św. jak w każdą niedzielę, po każdej mszy św. poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.
 4. W niedzielę przed odpustem, po Mszy Świętej o godz.18.00 w intencji Zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, tradycyjnie procesja żałobna na górny cmentarz.
 5. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia przed naszym odpustem., jak również w piątek od godz.17.30.
 6. Dzisiaj  w naszej parafii będziemy gościć ks. Marcina Ciesielskiego misjonarza  z Ukrainy, który posługuje na Wołyniu w trzech parafiach oddalonych od siebie ok. 60 km. Będzie głosił kazania, a po Mszy Świętej będzie można złożyć ofiarę na utrzymanie parafii, posługi duszpasterskiej i pomoc wewnętrznym uchodźcom w tym jakże trudnym czasie wojny. Bóg zapłać.
 7. W dniu 6 lipca 2022 r. papież Franciszek mianował księdza Piotra Przyborka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gdańsku biskupem pomocniczym  archidiecezji gdańskiej. Wyrażając radość i wdzięczność za dar nowego pasterza zapraszamy  do modlitwy i na Mszę Świętą, w czasie której ksiądz Piotr przyjmie święcenia biskupie. Uroczystość konsekracyjna odbędzie się w sobotę, 20 sierpnia o godz. 10.00 w archikatedrze oliwskiej.  Przypominamy, że Ks. Biskup Nominat znany jest w naszej parafii, kilka lat temu prowadził rekolekcje oraz jest redaktorem „Galilei” dobrze nam znanego kwartalnika, poświęconemu Pismu Świętemu. Zachęcamy do serdecznej modlitwy zawierzając posługę biskupią Ks. Piotra dla dobra Kościoła opiece Maryi Niepokalanej.
 8. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii oraz o pokój w Ukrainie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.
 9. Dzisiaj na godz.19.00 na XL Kartuski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: „Kameralnie z organami”Małgorzata Klorek – organy i O Bows Quartet: Magdalena Maniewska – obój, Alisa Kopac – skrzypce, Joanna Kravchenko – altówka i Weronika Kulpa – wiolonczela.Serdecznie zapraszamy do udziału.  Następny, ostatni już w tym roku, koncert będzie  15 sierpnia.
 10. W sobotę  Dzień Fatimski – zapraszamy na godz. 17.30 na różaniec fatimski i po mszy św. Procesję Fatimską do Parku św. Jana Pawła II.
 11. Zapraszamy na spotkanie wszystkich Zelatorów Żywego Różańca w piątek po Mszy Świętej wieczornej do salki.
 12. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” i „Galilei”. 
 13.  Msza św.intencji Ojca św., naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00.
 14. Pogrzeb śp. Krystyny Drewniak z ul. Majkowskiego w poniedziałek o godz.10.00 w kolegiacie, Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a wszystkich naszych drogich Zmarłych  polecamy Miłosierdziu Bożemu – Dobry Jezu…  

   W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 8 sierpnia – Święty Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel zakonu dominikańskiego;
– wtorek, 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta od Krzyża (1891- 1942 ), dziewica i męczennica, patronka Europy zamordowana w Auschwitz;
– środa, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec (III w.), diakon i męczennik;
– czwartek, 11 sierpnia – Święta Klara (1194-1253), dziewica, założycielka zgromadzenia klarysek.

Wszystkim Parafianom i wakacyjnym Gościom życzymy miłego pobytu na Kaszubach, dobrymi życzeniami obejmujemy wszystkich sierpniowych jubilatów i solenizantów; a nas wszystkich niech wspiera Boże błogosławieństwo w przeżywaniu naszej uroczystości odpustowej ku czci Maryi Wniebowziętej i w naszych codziennych poczynaniach – Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze