Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.08.2022

XX Niedziela Zwykła

Jr 38,4-6.8-10 Bóg czuwa nad Jeremiaszem
Hbr 12,1-4 Przykład Chrystusa
Łk 12,49-53 Wymagania służby Bożej

Rozwojowi wiary, który zakłada zacieśnianie więzi z Bogiem, towarzyszą przeszkody i trudności. Widzimy to wyraźnie w życiu proroków, którzy byli często odtrącani przez przywódców Izraela, ponieważ stanowili dla nich swoisty wyrzut sumienia. Doświadczył tego również Jeremiasz, który został wrzucony do cysterny z błotem za odważne głoszenie Izraelitom Bożego orędzia. Zamiast iść za pomocnymi wskazaniami Jahwe, które wymagały pokory, woleli trwać w swoim uporze skazanym na porażkę. I dziś świadkowie Jezusa znoszą drwiny, są znieważani i odrzuceni przez otoczenie za to tylko, że przyznają się do wiary w Zbawiciela. Wsłuchani w Słowo Boże umacniajmy odwagę, pełną ufności względem Boga i wytrwałości w podążaniu za Jego wolą.

1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia (kolekta mszalna). Niech moc Pana płynąca z tajemnicy Eucharystii umacnia nas na drogach codziennych obowiązków.  

2. Jutro, 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia – w tym dniu przeżywać więc będziemy  nasz odpust parafialny.  Sumę odpustową o godz. 12.30 odprawi jego Ekscelencja Ks. Biskup  Diecezjalny Ryszard Kasyna. Porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę, po każdej mszy św. poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

3. W dzisiejszą niedzielę, po Mszy Świętej o godz. 18.00 w intencji Zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, tradycyjnie procesja żałobna na górny cmentarz.

4. W uroczystość odpustową na godz.19.00 Burmistrz Kartuz zaprasza na ostatni koncert  XL Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej na finałowy KONCERT „Ave Maria w Raju Maryi”. Wystąpią: Katarzyna Olszewska – organy, Anna Fabrello– sopran, Tatiana Szczepankiewicz Maliszewska sopran, Jacek Szymański – tenor i Dariusz Wójcik – bas i recytacja.  Serdecznie zapraszamy.

5. Dziś 102. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej Ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu.

6. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii oraz o pokój w Ukrainie codziennie od wtorku do soboty o godz.7.30.

7. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie w czwartek po Mszy Świętej o godz.18.00, która trwać będzie do godz.19.30. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia.  

8. W dniu 6 lipca 2022 r. papież Franciszek mianował księdza Piotra Przyborka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gdańsku biskupem pomocniczym  archidiecezji gdańskiej. Wyrażając radość i wdzięczność za dar nowego pasterza zapraszamy  do modlitwy i na Mszę Świętą, w czasie której ksiądz Piotr przyjmie święcenia biskupie. Uroczystość konsekracyjna odbędzie się w sobotę, 20 sierpnia o godz. 10.00 w archikatedrze oliwskiej.  Przypominamy, że Ks. Biskup Nominat znany jest w naszej parafii, kilka lat temu prowadził rekolekcje oraz jest redaktorem „Galilei” dobrze nam znanego kwartalnika, poświęconemu Pismu Świętemu. Zachęcamy do serdecznej modlitwy zawierzając posługę biskupią Ks. Piotra dla dobra Kościoła opiece Maryi Niepokalanej.

9. We wtorek, 16-ty dzień miesiąca – zapraszamy na nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II po Mszy Świętej o godz.18.00.

10. Również we wtorek na godz. 19.00 zapraszamy na Mszę Świętą w Kaplicy na Wzgórzu Wolności.

11. Msza św.  w intencji Członków ADŚ w sobotę o godz.8.00.

12. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza do udziału w dwudniowej pielgrzymce do Częstochowy w środę i czwartek 14 i 15 września. O godz. 7.00 Msza Święta w kolegiacie i wyjazd do Pelplina, tam zwiedzanie Katedry, ogrodów oraz Muzeum Diecezjalnego, następnie około południa udamy się w dalszą drogę do Częstochowy; nocleg w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, w czwartek: 6.00 odsłonięcie Cudownego Obrazu i Msza Święta, 8.00 śniadanie, ok.13.00 wyjazd z Częstochowy. Koszt 290 zł.  Zapisy w biurze parafialnym.

13. Parafia w Grzybnie organizuje pielgrzymkę do Rzymu: 8 -12 października 2022. Opieka duchowa ks. Grzegorz Kudelski. Wylot z Gdańska. CENA: 3450 zł. Szczegóły w gablocie ogłoszeniowej.

14. Serdecznie zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym” oraz proponujemy nasze wznowione wydanie  Ilustrowanego Przewodnika Kolegiata Kartuska w cenie 40 zł.

W tym tygodniu patronują nam:
– środa, 17 sierpnia – Święty Jacek, (1200-1257), prezbiter, dominikanin, gorliwy misjonarz, wielki czciciel Matki Bożej;
– sobota, 20 sierpnia – Święty Bernard, (1090-1153), opat cysterski z Clairvaux we Francji,  doktor Kościoła.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej  niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej Wniebowziętej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy  wszystkich Parafian i Gości oraz dzieci i młodzież na czas trwających jeszcze wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.

Wasi  Duszpasterze