Apel Biskupa Pelplińskiego o modlitwę za Ukrainę

Siostry i Bracia, Drodzy Kapłani, Od 24 lutego tego roku, kiedy Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę, staramy się pomagać naszym braciom i siostrom zza wschodniej granicy, przyjmując obywateli Ukrainy pod swój dach, ale także wspierając ich naszą modlitwą. Momentem przejmującym, który wszyscy pamiętamy, było poświęcenie 25 marca Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzisiaj ponownie proszę …

Apel Biskupa Pelplińskiego o modlitwę za Ukrainę Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 11.09.2022

XXIV  Niedziela Zwykła Wj 32,7-11.13-14 Bóg przebacza grzesznemu ludowi1 Tm 1,12-17 Chrystus przyszedł na świat zbawić grzesznikówŁk 15,1-32 (Łk 15,1-10) Radość z nawrócenia grzesznika Pogardzani w społeczeństwie celnicy oraz grzesznicy przychodzili do Jezusa, aby Go słuchać. To przyjazne odniesienie Jezusa do nich powodowało, że otwierali oni swe serce na słowo Boże. Gdy uświadamiali sobie, że …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 11.09.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 04.09.2022

XXIII  Niedziela Zwykła Mdr 9,13-18 Prawdziwa mądrośćFlm 9b-10.12-17 Wszyscy są braćmiŁk 14,25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa Wszelkie wysiłki człowieka, które zmierzają do zdobycia mądrości, są niewystarczające. Stąd płynie potrzeba uległości Duchowi Świętemu i pokora umysłu, która otwiera człowieka na mądrość prowadzącą do zbawienia. Prawdziwa mądrość to wybór Jezusa, którego …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 04.09.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 28.08.2022

XXII  Niedziela Zwykła Pwt 4,1-2.6-8 Wezwanie do zachowania przykazańJk 1,17-18.21b-22.27 Wprowadzać słowo w czynMk 1-8a.14-15.21-23 Prawo Boże a zwyczaje Słowo Boże dzisiejszej niedzieli stawia przed nami pytanie: gdzie tak naprawdę jest nasze serce, czy na pewno jest przy Bogu? Księga Powtórzonego Prawa przypomina, że przykazania Boże zostały dane człowiekowi po to, by wskazywały mu drogę …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 28.08.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 21.08.2022

XXI Niedziela Zwykła Iz 66,18-21 Powszechność zbawieniaHbr 12,5-7.11-13 Kogo Bóg miłuje, kogo karciŁk 13,22-30 Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Pokazuje jednak, że Boskie działanie potrzebuje ludzkiej współpracy. Dlatego Jezus zachęca swoich słuchaczy, by wchodzili przez ciasne drzwi, ciasną bramę. I sam o sobie mówi, że jest bramą. Wysiłki wejścia …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 21.08.2022 Read More »

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.08.2022

XX Niedziela Zwykła Jr 38,4-6.8-10 Bóg czuwa nad JeremiaszemHbr 12,1-4 Przykład ChrystusaŁk 12,49-53 Wymagania służby Bożej Rozwojowi wiary, który zakłada zacieśnianie więzi z Bogiem, towarzyszą przeszkody i trudności. Widzimy to wyraźnie w życiu proroków, którzy byli często odtrącani przez przywódców Izraela, ponieważ stanowili dla nich swoisty wyrzut sumienia. Doświadczył tego również Jeremiasz, który został wrzucony do …

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.08.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.08.2022

 XIX Niedziela Zwykła Mdr 18,6-9 Izraelici oczekują wyzwoleniaHbr 11,1-2.8-19(Hbr 11,1-2.8-12) Wielkość wiaryŁk 12,32-48 (Łk 12,35-40) Gotowość na przyjście Pana Kościół jest Matką wszystkich wierzących. Wierzymy w to, co jest objawione w słowie Bożym, spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje nam do wierzenia jako objawione przez Boga. Wiara jest Bożym darem i jest postawą człowieka. Wierzymy …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.08.2022 Read More »

Prośba Pana Burmistrza o segregację śmieci na cmentarzu

Ze względu na obowiązujące przepisy krajowe oraz prawa miejscowego Burmistrz Kartuz ponownie przypomina o obowiązku segregacji odpadów. Wszystkie wytworzone odpady komunalne zbiera się w sposób selektywny. Dotyczy to także cmentarzy, z tą różnicą, że na cmentarzach odpady wystarczy podzielić na dwie frakcje: na odpady „ZMIESZANE” i na „BIOODPADY”. Do „Bioodpadów” zalicza się pozostałości roślinne, niezanieczyszczone …

Prośba Pana Burmistrza o segregację śmieci na cmentarzu Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 31.07.2022

XVIII Niedziela Zwykła Koh 1,2;2,21-23 Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego?Kol 3,1-5.9-11 Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemneŁk 12,13-21 Marność dóbr doczesnych W perspektywie nieuchronnej śmierci wszystko wydaje się marnością. Dlatego w pędzie życia warto zatrzymać się i zastanowić się nad tym, co nam umyka. Chodzi nie tylko o docenianie …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 31.07.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.07.2022

 XVII  Niedziela Zwykła Rdz 18,20-32 Abraham wstawia się za SodomąKol 2,12-14 Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu ChrystusaŁk 11,1-13 Chrystus uczy modlitwy Modlitwa, praktykowana przez człowieka od najdawniejszych czasów, jest ważnym środkiem i zarazem przejawem życia duchowego. Jej zadaniem jest przemiana serca człowieka, który się modli. Jednym z rodzajów modlitwy prośby jest modlitwa wstawiennicza, która …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.07.2022 Read More »