Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 28.08.2022

XXII  Niedziela Zwykła Pwt 4,1-2.6-8 Wezwanie do zachowania przykazańJk 1,17-18.21b-22.27 Wprowadzać słowo w czynMk 1-8a.14-15.21-23 Prawo Boże a zwyczaje Słowo Boże dzisiejszej niedzieli stawia przed nami pytanie: gdzie tak naprawdę jest nasze serce, czy na pewno jest przy Bogu? Księga Powtórzonego Prawa przypomina, że przykazania Boże zostały dane człowiekowi po to, by wskazywały mu drogę …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 28.08.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 21.08.2022

XXI Niedziela Zwykła Iz 66,18-21 Powszechność zbawieniaHbr 12,5-7.11-13 Kogo Bóg miłuje, kogo karciŁk 13,22-30 Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Pokazuje jednak, że Boskie działanie potrzebuje ludzkiej współpracy. Dlatego Jezus zachęca swoich słuchaczy, by wchodzili przez ciasne drzwi, ciasną bramę. I sam o sobie mówi, że jest bramą. Wysiłki wejścia …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 21.08.2022 Read More »

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.08.2022

XX Niedziela Zwykła Jr 38,4-6.8-10 Bóg czuwa nad JeremiaszemHbr 12,1-4 Przykład ChrystusaŁk 12,49-53 Wymagania służby Bożej Rozwojowi wiary, który zakłada zacieśnianie więzi z Bogiem, towarzyszą przeszkody i trudności. Widzimy to wyraźnie w życiu proroków, którzy byli często odtrącani przez przywódców Izraela, ponieważ stanowili dla nich swoisty wyrzut sumienia. Doświadczył tego również Jeremiasz, który został wrzucony do …

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 14.08.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.08.2022

 XIX Niedziela Zwykła Mdr 18,6-9 Izraelici oczekują wyzwoleniaHbr 11,1-2.8-19(Hbr 11,1-2.8-12) Wielkość wiaryŁk 12,32-48 (Łk 12,35-40) Gotowość na przyjście Pana Kościół jest Matką wszystkich wierzących. Wierzymy w to, co jest objawione w słowie Bożym, spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje nam do wierzenia jako objawione przez Boga. Wiara jest Bożym darem i jest postawą człowieka. Wierzymy …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 07.08.2022 Read More »

Prośba Pana Burmistrza o segregację śmieci na cmentarzu

Ze względu na obowiązujące przepisy krajowe oraz prawa miejscowego Burmistrz Kartuz ponownie przypomina o obowiązku segregacji odpadów. Wszystkie wytworzone odpady komunalne zbiera się w sposób selektywny. Dotyczy to także cmentarzy, z tą różnicą, że na cmentarzach odpady wystarczy podzielić na dwie frakcje: na odpady „ZMIESZANE” i na „BIOODPADY”. Do „Bioodpadów” zalicza się pozostałości roślinne, niezanieczyszczone …

Prośba Pana Burmistrza o segregację śmieci na cmentarzu Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 31.07.2022

XVIII Niedziela Zwykła Koh 1,2;2,21-23 Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego?Kol 3,1-5.9-11 Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemneŁk 12,13-21 Marność dóbr doczesnych W perspektywie nieuchronnej śmierci wszystko wydaje się marnością. Dlatego w pędzie życia warto zatrzymać się i zastanowić się nad tym, co nam umyka. Chodzi nie tylko o docenianie …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 31.07.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.07.2022

 XVII  Niedziela Zwykła Rdz 18,20-32 Abraham wstawia się za SodomąKol 2,12-14 Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu ChrystusaŁk 11,1-13 Chrystus uczy modlitwy Modlitwa, praktykowana przez człowieka od najdawniejszych czasów, jest ważnym środkiem i zarazem przejawem życia duchowego. Jej zadaniem jest przemiana serca człowieka, który się modli. Jednym z rodzajów modlitwy prośby jest modlitwa wstawiennicza, która …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 24.07.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.07.2022

 XVI  Niedziela Zwykła Rdz 18,1-10a Abraham przyjmuje Boga Kol 1,24-28 Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła Łk 10,38-42 Marta i Maria przyjmują Chrystusa Nasze codzienne życie wypełniają różne troski i niepokoje. Wtedy często na arenę naszego życia wkracza Bóg, jak w przypadku Abrahama. Objawia się mu w najbardziej krytycznym dla niego momencie, w najgorętszej porze …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.07.2022 Read More »

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.07.2022

 XV Niedziela Zwykła Pwt 30,10-14 Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwościKol 1,15-20 Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla NiegoŁk 10,25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Mojżesz mówił do ludu o konieczności słuchania głosu Pana Boga. Właśnie to zalecenie znalazło się jako pierwsze w Mojżeszowym przekazie. Wsłuchiwanie się w głos Boży jest wyrazem miłości do Niego, …

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.07.2022 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.07.2022

XIV Niedziela Zwykła Iz 66,10.12-14c Radość ery mesjańskiejGa 6,14-18 Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijanŁk 10,1-12.17-20(Łk 10,1-9) Pokój królestwa Bożego Jezus uczy nas, że musimy prosić o tych, którzy będą głosić królestwo Boże. Zazwyczaj słowa te odnosimy do księży, zakonników, sióstr zakonnych czy katechetów świeckich. Warto jednak zauważyć, że Jezus kieruje te słowa nie do ścisłego grona …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.07.2022 Read More »