PLAN KOLĘD 2023/2024

DATA ULICA GODZINA ROZPOCZĘCIA KSIĘŻA środa27.12.2023 Mściwoja II nry: 15,30,32,34,36 16.00 3 czwartek28.12.2023 Mściwoja II nry: 2,10, 13,  20, 22, 26 i Słoneczna 16.00 3 piątek29.12.2023 Sambora numery nieparzyste strona lewa 16.00 3 sobota30.12.2023 Łapalice w rejonach kolędowych: I. Krótka i SłonecznaII. Kosowska, Kartuska i Brzozowa III. Podgórna i Rzemieślnicza      IV. Zamkowa 10.00 4 wtorek2.01.2024 …

PLAN KOLĘD 2023/2024 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.12.2023

III Niedziela Adwentu Iz 61,1-2a.10-11 Ogromnie weselę się w Panu1 Tes 5,16-24 Przygotujcie duszę i ciało na przyjście PanaJ 1,6-8.19-28 Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie Cechą łączącą wiele biblijnych postaci jest radość serca. Wypływa ona z przeświadczenia, że Bóg nieustannie pochyla się nad człowiekiem w jego potrzebach. Dlatego Izajasz woła w uniesieniu: „Ogromnie się weselę w Panu, …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 17.12.2023 Read More »

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCHW PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W KARTUZACH17-20.12.2023 Prowadzi O. Przemysław Ilski – Redemptorysta Niedziela 17.12.2023Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach Świętych (dla dzieci godz.12.30) Poniedziałek 18.12.2023Godz. 6.00    Msza św. z nauką dla dorosłychGodz. 8.00    Msza św. z nauką dla dorosłychGodz. 16.30  Msza św. z nauką dla dzieciGodz. 18.00  Msza św. z nauką dla dorosłychPo …

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.12.2023

II Niedziela Adwentu Iz 40,1-5.9-11 Przygotujcie drogę dla Pana2 P 3,8-14 Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemiMk 1,1-8 Prostujcie ścieżki dla Pana Życie jest nieustanną drogą, której kresem winno być zbawienie. Jednak nękane grzechem serce człowieka nieraz wypada z odpowiedniego toru i gubi swój właściwy cel. Wtedy potrzebuje nawrócenia. Przeświadczenie to nosiło w sercu wielu …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 10.12.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.12.2023

I Niedziela Adwentu Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił1 Kor 1,3-9 Oczekujemy objawienia się Jezusa ChrystusaMk 13,33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie Przez wieki człowiek poszukiwał Boga. Biblijni Żydzi z pełnym przekonaniem uważali, że Bóg realnie mieszka nad nimi, ponad nieboskłonem. Niemniej realnie odczuwali również zależność, w myśl której oddalanie się …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 03.12.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 26.11.2023

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata I Czytanie Ez 34,11-12.15-17 – Pan Bóg jest panującym z troską Pasterzem, któremu zależy na każdej owcy, nawet wówczas gdy każda jest inna.II Czytanie 1 Kor 15,20-26.28 – Królowanie Chrystusa polega na ciągłym zwracaniu oczu ku Ojcu, który daje władzę.Ewangelia Mt 25,31-46 – Pan króluje i ocenia sprawiedliwie, według życia każdej …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 26.11.2023 Read More »

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 19.11.2023

XXXIII Niedziela Zwykła I Czytanie Prz 31,10-13.19-20.30-31 – Bojaźń Pana i postępowanie według Jego ideału, który zamyślił, tworząc każdego człowieka, sprawia, że jesteśmy prawdziwie piękni.II Czytanie 1 Tes 5,1-6 – Jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi światła, dlatego mamy być czujni na poruszenia, których Bóg daje nam doświadczać, mamy zawsze pamiętać o Jego ponownym przyjściu.Ewangelia Mt 25,14-30 …

 Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 19.11.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 12.11.2023

XXXII Niedziela Zwykła I Czytanie Mdr 6,12-16 – Mądrość jest darem od Boga i jeśli się o nią prosi, to przez doświadczenie się ją otrzymuje.II Czytanie 1 Tes 4,13-18 – Mądrość to szukanie „większej” perspektywy – perspektywy wieczności i dzielenie się tym odkryciem z innymi ludźmi.Ewangelia Mt 25,1-13 – Mądrość to umiejętność dbania o samego …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 12.11.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 05.11.2023

XXXI Niedziela Zwykła I Czytanie Ml 1,14b – 2,2b.8-10 – Pan jest jedynym Ojcem, od którego bierze początek wszelkie dobro. Jeśli nie słuchamy Ojca, sami wystawiamy się na zło.II Czytanie 1 Tes 2,7b-9.13 – We wspólnocie wierzących są ludzie prawdziwie dobrzy, którzy dbają i troszczą się o innych, chcą się razem cieszyć w Panu.Ewangelia Mt …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 05.11.2023 Read More »

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 29.10.2023

XXX Niedziela Zwykła I Czytanie Wj 22,20-26 – Pan Bóg słyszy modlitwę uciśnionego i podpowiada, jak postępować, aby być dobrym uczniem.II Czytanie 1 Tes 1,5c-10 – Nie tylko Bóg umie słuchać, także my, ludzie, możemy usłyszeć o Jego dzieciach, które rozwijają się w miłości Bożej.Ewangelia Mt 22,34-40 – Logika Boga opiera się na miłości. Jezus …

Ogłoszenia duszpasterskie na dzień 29.10.2023 Read More »